รู้จักกับ Tutor Siri


  • ได้ทุนระดับปริญญาตรี-โท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สอนคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย มากกว่า 25 ปี หลากหลายสถาบันและเป็นอาจารย์รับเชิญจากโรงเรียนชั้นนำมากมาย
  • เชื่อว่าเป็นครูกวดวิชาที่เป็นแรงบันดาลใจและสร้างครูสอนเลขมากที่สุดในประเทศ
  • วางโครงสร้างหลักสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
  • อย่างเป็นระบบที่ไม่เหมือนใคร
  • เด็กอ่อนเรียนเข้าใจบอกเจ๋ง
  • เด็กเก่งเรียนแล้วต้องร้องว้าว!!

ของ Tutor Siri