เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 84 ชั่วโมง 7 นาที
160 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 360 วัน
จำกัดเวลาเรียน 170 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
Tutor Siri

วศ.บ.ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ), วศ.ม. ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ) เป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ มากกว่า 25 ปี และอาจารย์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำกว่า 20 โรงเรียน

M6U45 คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะส่วน ม.4ควบม.5

สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนม.4ควบม.5 เหมาะสำหรับน้องที่เรียนคอร์ส M61A มาแล้วเท่านั้น

โดย พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 4,300 บาท
  สมัครเรียน

สรุปเนื้อหา ม.4 และ ม.5 โดยละเอียด 
ทำโจทย์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับใช้สอบ PAT1 และ 9 วิชาสามัญฯ 

1. เป็นคอร์สที่ปรับพืันฐานใหม่หมด เรียนด้วยเทคนิคที่พี่สิริคิดค้น เชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างบท หาเรียนที่อื่นไม่ได้ จากวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อน จะกลายเป็นของกล้วย ๆ
2. เป็นคอร์สที่เปลี่ยนทัศนคติการเรียนเลขของเด็กไทยมานับไม่ถ้วน
3. เป็นคอร์สที่เรียนแล้วต้องร้อง ว้าววว รู้อย่างนี้ลงเรียนตั้งนานแล้ว
4. เป็นคอร์สสำคัญที่เด็กพี่สิริต้องเรียนทุกคน 

เหมาะสำหรับ น้องที่เรียนคอร์ส M61A มาแล้ว
ส่วนน้องที่ยังไม่เคยเรียน M61A แนะนำให้ลงเรียนคอร์ส M6U1 แทนครับ

จำนวนจริง
เวลา(นาที)
จำนวนจริง part 1 FREE 30:07  
จำนวนจริง part 2 FREE 29:18  
จำนวนจริง part 3 40:33  
จำนวนจริง part 4 29:37  
จำนวนจริง part 5 29:07  
จำนวนจริง part 6 28:08  
จำนวนจริง part 7 24:05  
จำนวนจริง part 8 30:36  
จำนวนจริง part 9 42:04  
จำนวนจริง part 10 36:16  
จำนวนจริง part 11 28:55  
จำนวนจริง part 12 50:33  
จำนวนจริง part 13 41:06  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เวลา(นาที)
ฟังก์ชัน part 1 38:25  
ฟังก์ชัน part 2 34:27  
ฟังก์ชัน part 3 37:42  
ฟังก์ชัน part 4 27:33  
ฟังก์ชัน part 5 35:34  
ฟังก์ชัน part 6 39:01  
ฟังก์ชัน part 7 30:36  
ฟังก์ชัน part 8 20:10  
ฟังก์ชัน part 9 27:18  
ฟังก์ชัน part 10 42:38  
ฟังก์ชัน part 11 47:42  
ฟังก์ชัน part 12 35:20  
ฟังก์ชัน part 13 29:08  
ฟังก์ชัน part 14 42:56  
ฟังก์ชัน part 15 36:24  
ฟังก์ชัน part 16 26:53  
ฟังก์ชัน part 17 33:58  
ฟังก์ชัน part 18 28:07  
ฟังก์ชัน part 19 15:30  
ฟังก์ชัน part 20 32:27  
ฟังก์ชัน part 21 37:56  
ฟังก์ชัน part 22 22:57  
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
เวลา(นาที)
ภาคตัดกรวย part 1 42:04  
ภาคตัดกรวย part 2 29:40  
ภาคตัดกรวย part 3 33:32  
ภาคตัดกรวย part 4 39:26  
ภาคตัดกรวย part 5 50:45  
ภาคตัดกรวย part 6 34:52  
ภาคตัดกรวย part 7 34:59  
ภาคตัดกรวย part 8 25:58  
ภาคตัดกรวย part 9 18:54  
ภาคตัดกรวย part 10 27:12  
ภาคตัดกรวย part 11 32:39  
ภาคตัดกรวย part 12 35:16  
ภาคตัดกรวย part 13 26:47  
ภาคตัดกรวย part 14 43:56  
ภาคตัดกรวย part 15 29:53  
ภาคตัดกรวย part 16 33:12  
ภาคตัดกรวย part 17 23:11  
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
เวลา(นาที)
เอกซ์โพ part 1 35:04  
เอกซ์โพ part 2 30:21  
เอกซ์โพ part 3 42:44  
เอกซ์โพ part 4 32:04  
เอกซ์โพ part 5 30:12  
เอกซ์โพ part 6 28:22  
เอกซ์โพ part 7 28:20  
เอกซ์โพ part 8 28:10  
เอกซ์โพ part 9 29:32  
เอกซ์โพ part 10 30:06  
เอกซ์โพ part 11 33:49  
เอกซ์โพ part 12 28:24  
เอกซ์โพ part 13 20:27  
ความน่าจะเป็น
เวลา(นาที)
ความน่าจะเป็น part 1 25:56  
ความน่าจะเป็น part 2 26:33  
ความน่าจะเป็น part 3 34:56  
ความน่าจะเป็น part 4 24:23  
ความน่าจะเป็น part 5 43:52  
ความน่าจะเป็น part 6 31:20  
ความน่าจะเป็น part 7 28:42  
ความน่าจะเป็น part 8 26:38  
ความน่าจะเป็น part 9 28:05  
ความน่าจะเป็น part 10 29:41  
ความน่าจะเป็น part 11 34:37  
ความน่าจะเป็น part 12 25:45  
ความน่าจะเป็น part 13 26:28  
ความน่าจะเป็น part 14 29:29  
ความน่าจะเป็น part 15 30:18  
ความน่าจะเป็น part 16 42:45  
ความน่าจะเป็น part 17 48:04  
ความน่าจะเป็น part 18 26:44  
ความน่าจะเป็น part 19 32:18  
ความน่าจะเป็น part 20 35:48  
ความน่าจะเป็น part 21 20:40  
เมตริกซ์
เวลา(นาที)
เมตริกซ์ part 1 35:21  
เมตริกซ์ part 2 36:35  
เมตริกซ์ part 3 41:03  
เมตริกซ์ part 4 29:21  
เมตริกซ์ part 5 24:42  
เมตริกซ์ part 6 29:25  
เมตริกซ์ part 7 18:50  
เมตริกซ์ part 8 30:05  
เมตริกซ์ part 9 35:04  
เมตริกซ์ part 10 40:03  
เมตริกซ์ part 11 27:41  
จำนวนเชิงซ้อน
เวลา(นาที)
จำนวนเชิงซ้อน part 1 35:00  
จำนวนเชิงซ้อน part 2 29:22  
จำนวนเชิงซ้อน part 3 28:41  
จำนวนเชิงซ้อน part 4 26:27  
จำนวนเชิงซ้อน part 5 40:00  
จำนวนเชิงซ้อน part 6 36:26  
จำนวนเชิงซ้อน part 7 21:25  
จำนวนเชิงซ้อน part 8 22:42  
จำนวนเชิงซ้อน part 9 29:13  
จำนวนเชิงซ้อน part 10 25:13  
เซต
เวลา(นาที)
เซต part 1 23:07  
เซต part 2 26:28  
เซต part 3 39:56  
เซต part 4 18:59  
เซต part 5 26:44  
เซต part 6 30:11  
เซต part 7 29:58  
เซต part 8 30:39  
ตรรกศาสตร์
เวลา(นาที)
ตรรกศาสตร์ part 1 30:29  
ตรรกศาสตร์ part 2 29:17  
ตรรกศาสตร์ part 3 31:12  
ตรรกศาสตร์ part 4 33:29  
ตรรกศาสตร์ part 5 29:17  
ตรรกศาสตร์ part 6 32:55  
ตรรกศาสตร์ part 7 28:01  
ตรรกศาสตร์ part 8 21:23  
ตรรกศาสตร์ part 9 31:24  
ตรรกศาสตร์ part 10 29:40  
ตรรกศาสตร์ part 11 28:55  
ตรีโกณมิติ
เวลา(นาที)
ตรีโกณมิติ part 1 26:51  
ตรีโกณมิติ part 2 39:23  
ตรีโกณมิติ part 3 46:23  
ตรีโกณมิติ part 4 40:50  
ตรีโกณมิติ part 5 34:39  
ตรีโกณมิติ part 6 25:18  
ตรีโกณมิติ part 7 37:56  
ตรีโกณมิติ part 8 33:07  
ตรีโกณมิติ part 9 33:50  
ตรีโกณมิติ part 10 33:50  
ตรีโกณมิติ part 11 29:04  
ตรีโกณมิติ part 12 37:38  
ตรีโกณมิติ part 13 24:12  
ตรีโกณมิติ part 14 27:04  
ตรีโกณมิติ part 15 28:57  
ตรีโกณมิติ part 16 24:35  
ตรีโกณมิติ part 17 30:28  
ตรีโกณมิติ part 18 33:59  
ตรีโกณมิติ part 19 24:03  
เวกเตอร์
เวลา(นาที)
เวกเตอร์ part 1 33:04  
เวกเตอร์ part 2 36:38  
เวกเตอร์ part 3 33:20  
เวกเตอร์ part 4 37:24  
เวกเตอร์ part 5 30:45  
เวกเตอร์ part 6 33:42  
เวกเตอร์ part 7 31:32  
เวกเตอร์ part 8 32:23  
เวกเตอร์ part 9 31:59  
เวกเตอร์ part 10 30:52  
เวกเตอร์ part 11 31:11  
เวกเตอร์ part 12 22:49  
เวกเตอร์ part 13 22:33  
เวกเตอร์ part 14 31:45  
เวกเตอร์ part 15 24:56  
แผนการเรียน(อ่านก่อนเรียน).pdf
1. จำนวนจริง.pdf
1. จำนวนจริง(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-จำนวนจริง.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-จำนวนจริงpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-จำนวนจริงpart2.pdf
-----สรุปสูตร-จำนวนจริง.pdf
2. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
2. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันpart2.pdf
-----สรุปสูตร-ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
4. เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย.pdf
4. เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย.pdf
-----รวมโจทย์-เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยผสม.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ภาคตัดกรวยpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ภาคตัดกรวยpart2.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ภาคตัดกรวยผสม.pdf
-----สรุปสูตร-เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย.pdf
5. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม.pdf
5.ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันเอกซ์โพpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันเอกซ์โพpart2.pdf
-----สรุปสูตร-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียและลอการิทึม.pdf
7.การนับและความน่าจะเป็น.pdf
7.การนับความน่าจะเป็น(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-การนับ.pdf
-----รวมโจทย์-ทฤษฏีบททวินาม.pdf
-----รวมโจทย์-ความน่าจะเป็น.pdf
-----สรุปสูตร-การนับและความน่าจะเป็น.pdf
8. เมตริกซ์.pdf
8.เมตริกซ์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-เมตริกซ์ส่วนที่1.pdf
-----รวมโจทย์-เมตริกซ์ส่วนที่2.pdf
-----สรุปสูตร-เมตริกซ์.pdf
10. จำนวนเชิงซ้อน.pdf
10.จำนวนเชิงซ้อน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-จำนวนเชิงซ้อน.pdf
-----สรุปสูตร-จำนวนเชิงซ้อน.pdf
11.เซต.pdf
11.เซต(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-เซต.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-เซต.pdf
-----สรุปสูตร-เซต.pdf
12.ตรรกศาสตร์.pdf
12.ตรรกศาสตร์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-ตรรกศาสตร์.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรรกศาสตร์part1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรรกศาสตร์part2.pdf
-----สรุปสูตร-ตรรกศาสตร์.pdf
13.ตรีโกณมิติ.pdf
13.ตรีโกณมิติ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-ตรีโกณมิติส่วนที่ 1.pdf
-----รวมโจทย์-ตรีโกณมิติส่วนที่ 2.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรีโกณมิติpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรีโกณมิติpart2.pdf
-----สรุปสูตร-ตรีโกณมิติ.pdf
14.เวกเตอร์.pdf
14.เวกเตอร์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-เวกเตอร์.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-เวกเตอร์part1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-เวกเตอร์part2.pdf
-----สรุปสูตร-เวกเตอร์.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนครับ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดครับ

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยครับ)

ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. ไทยพาณิชย์ 409 - 382654 - 0 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล
  ธ. กสิกรไทย 061 - 1 - 39137 - 4 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนครับ

ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยครับ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ