เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 140 ชั่วโมง 42 นาที
280 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 360 วัน
จำกัดเวลาเรียน 250 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
Tutor Siri

วศ.บ.ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ), วศ.ม. ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ) เป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ มากกว่า 25 ปี และอาจารย์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำกว่า 20 โรงเรียน

M6U1 Basic to Advanced PAT1 และ 9 วิชาสามัญฯ -15%

สำหรับน้อง ม.ปลาย ที่ต้องการใช้สอบ PAT1 หรือ 9 วิชาสามัญฯเลข

โดย พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 6,500 5,500 บาท เท่านั้น!
  สมัครเรียน
คอร์สนี้รวมอยู่ใน เรียนแบบบุฟเฟ่ต์ เรียนได้หลายคอร์ส ราคาถูกลงกว่าครึ่ง

สรุปเนื้อหา ม.4 และ ม.5 โดยละเอียด เนื้อหา ม.6 สอนตั้งแต่เริ่มต้น (น้องที่กำลังขึ้น ม.6 ก็สามารถเรียนรู้เรื่องได้สบาย)
ทำโจทย์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับใช้สอบ PAT1 และ 9 วิชาสามัญฯ 

1. เป็นคอร์สที่ปรับพืันฐานใหม่หมด เรียนด้วยเทคนิคที่พี่สิริคิดค้น เชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างบท หาเรียนที่อื่นไม่ได้ จากวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อน จะกลายเป็นของกล้วย ๆ
2. เป็นคอร์สที่เปลี่ยนทัศนคติการเรียนเลขของเด็กไทยมานับไม่ถ้วน
3. เป็นคอร์สที่เรียนแล้วต้องร้อง ว้าววว รู้อย่างนี้ลงเรียนตั้งนานแล้ว
4. เป็นคอร์สสำคัญที่เด็กพี่สิริต้องเรียนทุกคน 

เมื่อจบคอร์สนี้แล้วจะต่อยอดคอร์ส Super Advanced (iMath เดิม) หรือ คอร์ส เก็ง PAT1 จะสามารถเรียนได้อย่างลื่นไหล

จำนวนจริง
เวลา(นาที)
จำนวนจริง part 1 FREE 30:07  
จำนวนจริง part 2 FREE 29:18  
จำนวนจริง part 3 40:33  
จำนวนจริง part 4 29:37  
จำนวนจริง part 5 29:07  
จำนวนจริง part 6 28:08  
จำนวนจริง part 7 24:05  
จำนวนจริง part 8 30:36  
จำนวนจริง part 9 42:04  
จำนวนจริง part 10 36:16  
จำนวนจริง part 11 28:55  
จำนวนจริง part 12 50:33  
จำนวนจริง part 13 41:06  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เวลา(นาที)
ฟังก์ชัน part 1 38:25  
ฟังก์ชัน part 2 34:27  
ฟังก์ชัน part 3 37:42  
ฟังก์ชัน part 4 27:33  
ฟังก์ชัน part 5 35:34  
ฟังก์ชัน part 6 39:01  
ฟังก์ชัน part 7 30:36  
ฟังก์ชัน part 8 20:10  
ฟังก์ชัน part 9 27:18  
ฟังก์ชัน part 10 42:38  
ฟังก์ชัน part 11 47:42  
ฟังก์ชัน part 12 35:20  
ฟังก์ชัน part 13 29:08  
ฟังก์ชัน part 14 42:56  
ฟังก์ชัน part 15 36:24  
ฟังก์ชัน part 16 26:53  
ฟังก์ชัน part 17 33:58  
ฟังก์ชัน part 18 28:07  
ฟังก์ชัน part 19 15:30  
ฟังก์ชัน part 20 32:27  
ฟังก์ชัน part 21 37:56  
ฟังก์ชัน part 22 22:57  
แคลคูลัส
เวลา(นาที)
ลิมิตของฟังก์ชัน part1 29:47  
ลิมิตของฟังก์ชัน part2 28:50  
ลิมิตของฟังก์ชัน part3 31:35  
ลิมิตของฟังก์ชัน part4 35:16  
ลิมิตของฟังก์ชัน part5 26:59  
ความต่อเนื่อง part1 39:04  
ความต่อเนื่อง part2 17:25  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part1 31:07  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part2 32:13  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part3 35:20  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part4 36:17  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part5 28:46  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part6 25:10  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part7 32:03  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part8 14:35  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part9 36:53  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part10 38:05  
ความหมายของอนุพันธ์ part1 16:49  
ความหมายของอนุพันธ์ part2 28:20  
ความหมายของอนุพันธ์ part3 30:26  
ความหมายของอนุพันธ์ part4 16:51  
การประยุกต์อนุพันธ์ part1 9:17  
การประยุกต์อนุพันธ์ part2 34:58  
การประยุกต์อนุพันธ์ part3 28:32  
การประยุกต์อนุพันธ์ part4 31:04  
การประยุกต์อนุพันธ์ part5 28:45  
การประยุกต์อนุพันธ์ part6 30:29  
การประยุกต์อนุพันธ์ part7 31:36  
การประยุกต์อนุพันธ์ part8 29:47  
การประยุกต์อนุพันธ์ part9 27:54  
ปริพันธ์ part1 21:53  
ปริพันธ์ part2 38:11  
ปริพันธ์ part3 28:17  
ปริพันธ์ part4 35:12  
ปริพันธ์ part5 17:38  
การประยุกต์ปริพันธ์ part1 33:56  
การประยุกต์ปริพันธ์ part2 26:24  
การประยุกต์ปริพันธ์ part3 28:50  
การประยุกต์ปริพันธ์ part4 28:31  
การประยุกต์ปริพันธ์ part5 24:08  
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
เวลา(นาที)
ภาคตัดกรวย part 1 42:04  
ภาคตัดกรวย part 2 29:40  
ภาคตัดกรวย part 3 33:32  
ภาคตัดกรวย part 4 39:26  
ภาคตัดกรวย part 5 50:45  
ภาคตัดกรวย part 6 34:52  
ภาคตัดกรวย part 7 34:59  
ภาคตัดกรวย part 8 25:58  
ภาคตัดกรวย part 9 18:54  
ภาคตัดกรวย part 10 27:12  
ภาคตัดกรวย part 11 32:39  
ภาคตัดกรวย part 12 35:16  
ภาคตัดกรวย part 13 26:47  
ภาคตัดกรวย part 14 43:56  
ภาคตัดกรวย part 15 29:53  
ภาคตัดกรวย part 16 33:12  
ภาคตัดกรวย part 17 23:11  
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
เวลา(นาที)
เอกซ์โพ part 1 35:04  
เอกซ์โพ part 2 30:21  
เอกซ์โพ part 3 42:44  
เอกซ์โพ part 4 32:04  
เอกซ์โพ part 5 30:12  
เอกซ์โพ part 6 28:22  
เอกซ์โพ part 7 28:20  
เอกซ์โพ part 8 28:10  
เอกซ์โพ part 9 29:32  
เอกซ์โพ part 10 30:06  
เอกซ์โพ part 11 33:49  
เอกซ์โพ part 12 28:24  
เอกซ์โพ part 13 20:27  
ลำดับและอนุกรม
เวลา(นาที)
พื้นฐานลำดับ part1 FREE 28:56  
พื้นฐานลำดับ part2 34:49  
ลำดับเลขคณิต part1 34:06  
ลำดับเลขคณิต part2 30:01  
ลำดับเลขคณิต part3 33:09  
ลำดับเลขคณิต part4 37:21  
ลำดับเลขคณิต part5 14:51  
ลำดับเรขาคณิต part1 16:40  
ลำดับเรขาคณิต part2 34:12  
ลำดับเรขาคณิต part3 26:01  
ลำดับฮาร์โมนิค 15:02  
ลำดับพหุนาม 25:20  
ลิมิตของลำดับ part1 36:21  
ลิมิตของลำดับ part2 29:35  
ลิมิตของลำดับ part3 28:19  
ลิมิตของลำดับ part4 12:41  
ตะลุยโจทย์ลิมิตของลำดับ 30:15  
อนุกรมซิกมา part1 8:38  
อนุกรมซิกมา part2 30:41  
อนุกรมซิกมา part3 25:44  
อนุกรมเลขคณิต part1 9:16  
อนุกรมเลขคณิต part2 41:11  
อนุกรมเลขคณิต part3 20:10  
อนุกรมเรขาคณิต part1 5:30  
อนุกรมเรขาคณิต part2 29:44  
อนุกรมเรขาคณิต part3 31:33  
อนุกรมเรขาคณิต part4 19:59  
อนุกรมเทเลสโคป part1 41:13  
อนุกรมเทเลสโคป part2 25:46  
อนุกรมอนันต์ part1 29:16  
อนุกรมอนันต์ part2 28:28  
อนุกรมอนันต์ part3 39:27  
อนุกรมอนันต์ part4 27:04  
การตรวจสอบอนุกรมลู่เข้าลู่ออก 20:47  
ความน่าจะเป็น
เวลา(นาที)
ความน่าจะเป็น part 1 25:56  
ความน่าจะเป็น part 2 26:33  
ความน่าจะเป็น part 3 34:56  
ความน่าจะเป็น part 4 24:23  
ความน่าจะเป็น part 5 43:52  
ความน่าจะเป็น part 6 31:20  
ความน่าจะเป็น part 7 28:42  
ความน่าจะเป็น part 8 26:38  
ความน่าจะเป็น part 9 28:05  
ความน่าจะเป็น part 10 29:41  
ความน่าจะเป็น part 11 34:37  
ความน่าจะเป็น part 12 25:45  
ความน่าจะเป็น part 13 26:28  
ความน่าจะเป็น part 14 29:29  
ความน่าจะเป็น part 15 30:18  
ความน่าจะเป็น part 16 42:45  
ความน่าจะเป็น part 17 48:04  
ความน่าจะเป็น part 18 26:44  
ความน่าจะเป็น part 19 32:18  
ความน่าจะเป็น part 20 35:48  
ความน่าจะเป็น part 21 20:40  
เมตริกซ์
เวลา(นาที)
เมตริกซ์ part 1 35:21  
เมตริกซ์ part 2 36:35  
เมตริกซ์ part 3 41:03  
เมตริกซ์ part 4 29:21  
เมตริกซ์ part 5 24:42  
เมตริกซ์ part 6 29:25  
เมตริกซ์ part 7 18:50  
เมตริกซ์ part 8 30:05  
เมตริกซ์ part 9 35:04  
เมตริกซ์ part 10 40:03  
เมตริกซ์ part 11 27:41  
สถิติ
เวลา(นาที)
สถิติภาคบรรยาย part1 FREE 36:04  
สถิติภาคบรรยาย part2 38:36  
ค่ากลางของข้อมูล part1 33:55  
ค่ากลางของข้อมูล part2 27:58  
ค่ากลางของข้อมูล part3 30:33  
ค่ากลางของข้อมูล part4 21:50  
ค่ากลางของข้อมูล part5 23:57  
ค่ากลางของข้อมูล part6 19:45  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part1 37:27  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part2 34:44  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part3 35:10  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part4 29:35  
การวัดการกระจายของข้อมูล part1 25:50  
การวัดการกระจายของข้อมูล part2 25:42  
การวัดการกระจายของข้อมูล part3 25:39  
การวัดการกระจายของข้อมูล part4 29:54  
การวัดการกระจายของข้อมูล part5 33:05  
การวัดการกระจายของข้อมูล part6 24:39  
การวัดการกระจายของข้อมูล part7 39:59  
การวัดการกระจายของข้อมูล part8 30:55  
การวัดการกระจายของข้อมูล part9 28:24  
การวัดการกระจายของข้อมูล part10 29:14  
ุการวัดการกระจายของข้อมูล part11 28:04  
ุการวัดการกระจายของข้อมูล part12 23:33  
คะแนนมาตรฐาน part1 38:25  
คะแนนมาตรฐาน part2 17:23  
โค้งการกระจาย part1 12:50  
โค้งการกระจาย part2 36:03  
โค้งการกระจาย part3 28:57  
โค้งการกระจาย part4 32:25  
โค้งการกระจาย part5 14:29  
โค้งการกระจาย part6 24:22  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part1 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 18:34  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part2 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 24:22  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part3 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 24:30  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part4 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 37:39  
ตะลุยโจทย์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part1 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 31:55  
ตะลุยโจทย์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part2 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 25:00  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 1 28:49  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 2 34:13  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 3 33:03  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 4 29:59  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 5 34:52  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 6 33:15  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 7 37:15  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 8 32:28  
จำนวนเชิงซ้อน
เวลา(นาที)
จำนวนเชิงซ้อน part 1 35:00  
จำนวนเชิงซ้อน part 2 29:22  
จำนวนเชิงซ้อน part 3 28:41  
จำนวนเชิงซ้อน part 4 26:27  
จำนวนเชิงซ้อน part 5 40:00  
จำนวนเชิงซ้อน part 6 36:26  
จำนวนเชิงซ้อน part 7 21:25  
จำนวนเชิงซ้อน part 8 22:42  
จำนวนเชิงซ้อน part 9 29:13  
จำนวนเชิงซ้อน part 10 25:13  
เซต
เวลา(นาที)
เซต part 1 23:07  
เซต part 2 26:28  
เซต part 3 39:56  
เซต part 4 18:59  
เซต part 5 26:44  
เซต part 6 30:11  
เซต part 7 29:58  
เซต part 8 30:39  
ตรรกศาสตร์
เวลา(นาที)
ตรรกศาสตร์ part 1 30:29  
ตรรกศาสตร์ part 2 29:17  
ตรรกศาสตร์ part 3 31:12  
ตรรกศาสตร์ part 4 33:29  
ตรรกศาสตร์ part 5 29:17  
ตรรกศาสตร์ part 6 32:55  
ตรรกศาสตร์ part 7 28:01  
ตรรกศาสตร์ part 8 21:23  
ตรรกศาสตร์ part 9 31:24  
ตรรกศาสตร์ part 10 29:40  
ตรรกศาสตร์ part 11 28:55  
ตรีโกณมิติ
เวลา(นาที)
ตรีโกณมิติ part 1 26:51  
ตรีโกณมิติ part 2 39:23  
ตรีโกณมิติ part 3 46:23  
ตรีโกณมิติ part 4 40:50  
ตรีโกณมิติ part 5 34:39  
ตรีโกณมิติ part 6 25:18  
ตรีโกณมิติ part 7 37:56  
ตรีโกณมิติ part 8 33:07  
ตรีโกณมิติ part 9 33:50  
ตรีโกณมิติ part 10 33:50  
ตรีโกณมิติ part 11 29:04  
ตรีโกณมิติ part 12 37:38  
ตรีโกณมิติ part 13 24:12  
ตรีโกณมิติ part 14 27:04  
ตรีโกณมิติ part 15 28:57  
ตรีโกณมิติ part 16 24:35  
ตรีโกณมิติ part 17 30:28  
ตรีโกณมิติ part 18 33:59  
ตรีโกณมิติ part 19 24:03  
เวกเตอร์
เวลา(นาที)
เวกเตอร์ part 1 33:04  
เวกเตอร์ part 2 36:38  
เวกเตอร์ part 3 33:20  
เวกเตอร์ part 4 37:24  
เวกเตอร์ part 5 30:45  
เวกเตอร์ part 6 33:42  
เวกเตอร์ part 7 31:32  
เวกเตอร์ part 8 32:23  
เวกเตอร์ part 9 31:59  
เวกเตอร์ part 10 30:52  
เวกเตอร์ part 11 31:11  
เวกเตอร์ part 12 22:49  
เวกเตอร์ part 13 22:33  
เวกเตอร์ part 14 31:45  
เวกเตอร์ part 15 24:56  
แผนการเรียน(อ่านก่อนเรียน).pdf
1. จำนวนจริง.pdf
1. จำนวนจริง(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-จำนวนจริง.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-จำนวนจริงpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-จำนวนจริงpart2.pdf
-----สรุปสูตร-จำนวนจริง.pdf
2. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
2. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันpart2.pdf
-----สรุปสูตร-ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
3. แคลคูลัส : ลิมิตของฟังก์ชัน และความต่อเนื่อง.pdf
3. แคลคูลัส : ลิมิตของฟังก์ชัน และความต่อเนื่อง(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
3. แคลคูลัส : อนุพันธ์ของฟังก์ชัน.pdf
3. แคลคูลัส : อนุพันธ์ของฟังก์ชัน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
3. แคลคูลัส : ความหมายของอนุพันธ์.pdf
3. แคลคูลัส : ความหมายของอนุพันธ์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
3. แคลคูลัส : การประยุกต์อนุพันธ์.pdf
3. แคลคูลัส : การประยุกต์อนุพันธ์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
3. แคลคูลัส : ปริพันธ์และการหาพื้นที่ระหว่างกราฟ.pdf
3. แคลคูลัส : ปริพันธ์และการหาพื้นที่ระหว่างกราฟ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-แคลคูลัสเรื่องลิมิต.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องลิมิต.pdf
-----รวมโจทย์-แคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์ part1.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์ part2.pdf
-----รวมโจทย์-แคลคูลัสเรื่องปริพ้นธ์.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ part1.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ part2.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ part3.pdf
-----รวมสูตร-แคลคูลัส.pdf
4. เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย.pdf
4. เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย.pdf
-----รวมโจทย์-เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยผสม.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ภาคตัดกรวยpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ภาคตัดกรวยpart2.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ภาคตัดกรวยผสม.pdf
-----สรุปสูตร-เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย.pdf
5. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม.pdf
5.ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันเอกซ์โพpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันเอกซ์โพpart2.pdf
-----สรุปสูตร-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียและลอการิทึม.pdf
6. ลำดับและอนุกรม : ลำดับ.pdf
6. ลำดับและอนุกรม ลำดับ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
6. ลำดับและอนุกรม : ลิมิตของลำดับ.pdf
6. ลำดับและอนุกรม : อนุกรมซิกมาและอนุกรมเลขคณิต.pdf
6. ลำดับและอนุกรม _ อนุกรมซิกมาและอนุกรมเลขคณิต(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
6. ลำดับและอนุกรม : อนุกรมเรขาและอนุกรมเทเลสโคป.pdf
6. ลำดับและอนุกรม _ อนุกรมเรขาและอนุกรมเทเลสโคป(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
6. ลำดับและอนุกรม : อนุกรมอนันต์.pdf
6. ลำดับและอนุกรม _ อนุกรมอนันต์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-ลำดับและอนุกรม.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์ลำดับและอนุกรมpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์ลำดับและอนุกรมpart2.pdf
-----รวมสูตร-ลำดับอนุกรม.pdf
7.การนับและความน่าจะเป็น.pdf
7.การนับความน่าจะเป็น(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-การนับ.pdf
-----รวมโจทย์-ทฤษฏีบททวินาม.pdf
-----รวมโจทย์-ความน่าจะเป็น.pdf
-----สรุปสูตร-การนับและความน่าจะเป็น.pdf
8. เมตริกซ์.pdf
8.เมตริกซ์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-เมตริกซ์ส่วนที่1.pdf
-----รวมโจทย์-เมตริกซ์ส่วนที่2.pdf
-----สรุปสูตร-เมตริกซ์.pdf
9. สถิติ : สถิติภาคบรรยาย.pdf
9. สถิติ สถิติภาคบรรยาย(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : ค่ากลางของข้อมูล.pdf
9. สถิติ ค่ากลางของข้อมูล(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : การวัดตำแหน่งของข้อมูล.pdf
9.สถิติ การวัดตำแหน่งของข้อมูล(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : การวัดการกระจายของข้อมูล.pdf
9. สถิติ การวัดการกระจายของข้อมูล(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : คะแนนมาตรฐาน.pdf
9. สถิติ คะแนนมาตรฐาน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : โค้งการกระจาย.pdf
9. สถิติ โค้งการกระจาย(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน(หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่).pdf
9. สถิติ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องค่ากลาง.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องค่ากลาง.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องการวัดตำแหน่ง.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการวัดตำแหน่ง.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจาย.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจายpart1.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจายpart2.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องคะแนนมาตรฐาน.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องคะแนนมาตรฐาน.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องโค้งการกระจาย.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องโค้งการกระจาย.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน(หลักสูตรใหม่ ไม่เรียนเรื่องนี้แล้ว).pdf
-----รวมสูตร-สถิติ.pdf
10. จำนวนเชิงซ้อน.pdf
10.จำนวนเชิงซ้อน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-จำนวนเชิงซ้อน.pdf
-----สรุปสูตร-จำนวนเชิงซ้อน.pdf
11.เซต.pdf
11.เซต(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-เซต.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-เซต.pdf
-----สรุปสูตร-เซต.pdf
12.ตรรกศาสตร์.pdf
12.ตรรกศาสตร์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-ตรรกศาสตร์.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรรกศาสตร์part1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรรกศาสตร์part2.pdf
-----สรุปสูตร-ตรรกศาสตร์.pdf
13.ตรีโกณมิติ.pdf
13.ตรีโกณมิติ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-ตรีโกณมิติส่วนที่ 1.pdf
-----รวมโจทย์-ตรีโกณมิติส่วนที่ 2.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรีโกณมิติpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรีโกณมิติpart2.pdf
-----สรุปสูตร-ตรีโกณมิติ.pdf
14.เวกเตอร์.pdf
14.เวกเตอร์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-เวกเตอร์.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-เวกเตอร์part1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-เวกเตอร์part2.pdf
-----สรุปสูตร-เวกเตอร์.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนครับ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดครับ

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยครับ)

ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. ไทยพาณิชย์ 409 - 382654 - 0 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล
  ธ. กสิกรไทย 061 - 1 - 39137 - 4 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนครับ

ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยครับ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • พี่สิริสอนดีมากๆค่ะ เรียนแล้วไม่เครียดด้วย เเละด้วยเวลาที่จำกัดของคอร์ส10บาทนี้เป็นผลดีกับหนูมากค่ะ เพราะ ทำให้หนูรู้สึกว่าต้องรีบเรียนให้จบก่อนจะหมดเวลา วันทั้งวันหนูนั่งดูพี่สิริสอนอย่างเดียวเลยค่ะ555 ตื่นเช้ามาเจอหน้า ก่อนนอนได้ยินเสียงและหลอนไปถึงในฝันเลยค่ะ555
  อรสุดา วรรณสวัสดิ์

 • ดีใจมากที่ได้เกิดมาเจอพี่สิริ ผมจะสอบให้ติดครับ #dek64
  Supawit Saengrattanayon

 • ขอบคุณคอร์ส 10 บาทมากครับ สอนดี สนุกสุดๆ
  ณัฐพงศ์ อินทร์คง

 • เรียนไปขำไป สอนโคตรดี!
  ธีรภัทร บานชื่นวิจิตร

 • 8ดีมากครับ
  ชานน แสงสมชัยพิพัฒน์