เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 238 ชั่วโมง 20 นาที
450 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 360 วัน
จำกัดเวลาเรียน 470 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
Tutor Siri

วศ.บ.ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ), วศ.ม. ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ) เป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ มากกว่า 25 ปี และอาจารย์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำกว่า 20 โรงเรียน

M6TW แพ็คคู่ M6U1+M6P3 Basic to Super Advanced -27%

คอร์สที่เรียนครบสมบูรณ์ที่สุด ไล่เรียงเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงขั้นยากสุด ๆ

โดย พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 10,900 8,000 บาท เท่านั้น!
  สมัครเรียน

เป็นคอร์สเรียนตลอดปี สอนตั้งแต่พื้นฐานครบทุกเรื่อง ฝึกทำโจทย์พื้นฐาน จนถึงระดับยาก ไปถึง เทคนิคพิเศษ หาเรียนที่ไหนไม่ได้ จนถึงโจทย์ระดับยากสุด ๆ 

เป็นคอร์สแพ็คคู่ รวมกันระหว่าง  "คอร์ส  M6U1 Basic to Advanced PAT1 และ 9 วิชาสามัญฯ"  กับ "คอร์ส M6P3 Super Advanced (iMath เดิม) ตะลุยโจทย์เข้ามหาวิทยาลัยระดับกลางถึงยาก"

แนะนำให้เรียนเรียงตามบทที่วางเอาไว้ครับ

จำนวนจริง
เวลา(นาที)
จำนวนจริง part 1 FREE 30:07  
จำนวนจริง part 2 FREE 29:18  
จำนวนจริง part 3 40:33  
จำนวนจริง part 4 29:37  
จำนวนจริง part 5 29:07  
จำนวนจริง part 6 28:08  
จำนวนจริง part 7 24:05  
จำนวนจริง part 8 30:36  
จำนวนจริง part 9 42:04  
จำนวนจริง part 10 36:16  
จำนวนจริง part 11 28:55  
จำนวนจริง part 12 50:33  
จำนวนจริง part 13 41:06  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เวลา(นาที)
ฟังก์ชัน part 1 38:25  
ฟังก์ชัน part 2 34:27  
ฟังก์ชัน part 3 37:42  
ฟังก์ชัน part 4 27:33  
ฟังก์ชัน part 5 35:34  
ฟังก์ชัน part 6 39:01  
ฟังก์ชัน part 7 30:36  
ฟังก์ชัน part 8 20:10  
ฟังก์ชัน part 9 27:18  
ฟังก์ชัน part 10 42:38  
ฟังก์ชัน part 11 47:42  
ฟังก์ชัน part 12 35:20  
ฟังก์ชัน part 13 29:08  
ฟังก์ชัน part 14 42:56  
ฟังก์ชัน part 15 36:24  
ฟังก์ชัน part 16 26:53  
ฟังก์ชัน part 17 33:58  
ฟังก์ชัน part 18 28:07  
ฟังก์ชัน part 19 15:30  
ฟังก์ชัน part 20 32:27  
ฟังก์ชัน part 21 37:56  
ฟังก์ชัน part 22 22:57  
แคลคูลัส
เวลา(นาที)
ลิมิตของฟังก์ชัน part1 29:47  
ลิมิตของฟังก์ชัน part2 28:50  
ลิมิตของฟังก์ชัน part3 31:35  
ลิมิตของฟังก์ชัน part4 35:16  
ลิมิตของฟังก์ชัน part5 26:59  
ความต่อเนื่อง part1 39:04  
ความต่อเนื่อง part2 17:25  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part1 31:07  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part2 32:13  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part3 35:20  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part4 36:17  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part5 28:46  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part6 25:10  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part7 32:03  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part8 14:35  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part9 36:53  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part10 38:05  
ความหมายของอนุพันธ์ part1 16:49  
ความหมายของอนุพันธ์ part2 28:20  
ความหมายของอนุพันธ์ part3 30:26  
ความหมายของอนุพันธ์ part4 16:51  
การประยุกต์อนุพันธ์ part1 9:17  
การประยุกต์อนุพันธ์ part2 34:58  
การประยุกต์อนุพันธ์ part3 28:32  
การประยุกต์อนุพันธ์ part4 31:04  
การประยุกต์อนุพันธ์ part5 28:45  
การประยุกต์อนุพันธ์ part6 30:29  
การประยุกต์อนุพันธ์ part7 31:36  
การประยุกต์อนุพันธ์ part8 29:47  
การประยุกต์อนุพันธ์ part9 27:54  
ปริพันธ์ part1 21:53  
ปริพันธ์ part2 38:11  
ปริพันธ์ part3 28:17  
ปริพันธ์ part4 35:12  
ปริพันธ์ part5 17:38  
การประยุกต์ปริพันธ์ part1 33:56  
การประยุกต์ปริพันธ์ part2 26:24  
การประยุกต์ปริพันธ์ part3 28:50  
การประยุกต์ปริพันธ์ part4 28:31  
การประยุกต์ปริพันธ์ part5 24:08  
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
เวลา(นาที)
ภาคตัดกรวย part 1 42:04  
ภาคตัดกรวย part 2 29:40  
ภาคตัดกรวย part 3 33:32  
ภาคตัดกรวย part 4 39:26  
ภาคตัดกรวย part 5 50:45  
ภาคตัดกรวย part 6 34:52  
ภาคตัดกรวย part 7 34:59  
ภาคตัดกรวย part 8 25:58  
ภาคตัดกรวย part 9 18:54  
ภาคตัดกรวย part 10 27:12  
ภาคตัดกรวย part 11 32:39  
ภาคตัดกรวย part 12 35:16  
ภาคตัดกรวย part 13 26:47  
ภาคตัดกรวย part 14 43:56  
ภาคตัดกรวย part 15 29:53  
ภาคตัดกรวย part 16 33:12  
ภาคตัดกรวย part 17 23:11  
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
เวลา(นาที)
เอกซ์โพ part 1 35:04  
เอกซ์โพ part 2 30:21  
เอกซ์โพ part 3 42:44  
เอกซ์โพ part 4 32:04  
เอกซ์โพ part 5 30:12  
เอกซ์โพ part 6 28:22  
เอกซ์โพ part 7 28:20  
เอกซ์โพ part 8 28:10  
เอกซ์โพ part 9 29:32  
เอกซ์โพ part 10 30:06  
เอกซ์โพ part 11 33:49  
เอกซ์โพ part 12 28:24  
เอกซ์โพ part 13 20:27  
ลำดับและอนุกรม
เวลา(นาที)
พื้นฐานลำดับ part1 FREE 28:56  
พื้นฐานลำดับ part2 34:49  
ลำดับเลขคณิต part1 34:06  
ลำดับเลขคณิต part2 30:01  
ลำดับเลขคณิต part3 33:09  
ลำดับเลขคณิต part4 37:21  
ลำดับเลขคณิต part5 14:51  
ลำดับเรขาคณิต part1 16:40  
ลำดับเรขาคณิต part2 34:12  
ลำดับเรขาคณิต part3 26:01  
ลำดับฮาร์โมนิค 15:02  
ลำดับพหุนาม 25:20  
ลิมิตของลำดับ part1 36:21  
ลิมิตของลำดับ part2 29:35  
ลิมิตของลำดับ part3 28:19  
ลิมิตของลำดับ part4 12:41  
ตะลุยโจทย์ลิมิตของลำดับ 30:15  
อนุกรมซิกมา part1 8:38  
อนุกรมซิกมา part2 30:41  
อนุกรมซิกมา part3 25:44  
อนุกรมเลขคณิต part1 9:16  
อนุกรมเลขคณิต part2 41:11  
อนุกรมเลขคณิต part3 20:10  
อนุกรมเรขาคณิต part1 5:30  
อนุกรมเรขาคณิต part2 29:44  
อนุกรมเรขาคณิต part3 31:33  
อนุกรมเรขาคณิต part4 19:59  
อนุกรมเทเลสโคป part1 41:13  
อนุกรมเทเลสโคป part2 25:46  
อนุกรมอนันต์ part1 29:16  
อนุกรมอนันต์ part2 28:28  
อนุกรมอนันต์ part3 39:27  
อนุกรมอนันต์ part4 27:04  
การตรวจสอบอนุกรมลู่เข้าลู่ออก 20:47  
ความน่าจะเป็น
เวลา(นาที)
ความน่าจะเป็น part 1 25:56  
ความน่าจะเป็น part 2 26:33  
ความน่าจะเป็น part 3 34:56  
ความน่าจะเป็น part 4 24:23  
ความน่าจะเป็น part 5 43:52  
ความน่าจะเป็น part 6 31:20  
ความน่าจะเป็น part 7 28:42  
ความน่าจะเป็น part 8 26:38  
ความน่าจะเป็น part 9 28:05  
ความน่าจะเป็น part 10 29:41  
ความน่าจะเป็น part 11 34:37  
ความน่าจะเป็น part 12 25:45  
ความน่าจะเป็น part 13 26:28  
ความน่าจะเป็น part 14 29:29  
ความน่าจะเป็น part 15 30:18  
ความน่าจะเป็น part 16 42:45  
ความน่าจะเป็น part 17 48:04  
ความน่าจะเป็น part 18 26:44  
ความน่าจะเป็น part 19 32:18  
ความน่าจะเป็น part 20 35:48  
ความน่าจะเป็น part 21 20:40  
เมตริกซ์
เวลา(นาที)
เมตริกซ์ part 1 35:21  
เมตริกซ์ part 2 36:35  
เมตริกซ์ part 3 41:03  
เมตริกซ์ part 4 29:21  
เมตริกซ์ part 5 24:42  
เมตริกซ์ part 6 29:25  
เมตริกซ์ part 7 18:50  
เมตริกซ์ part 8 30:05  
เมตริกซ์ part 9 35:04  
เมตริกซ์ part 10 40:03  
เมตริกซ์ part 11 27:41  
สถิติ
เวลา(นาที)
สถิติภาคบรรยาย part1 FREE 36:04  
สถิติภาคบรรยาย part2 38:36  
ค่ากลางของข้อมูล part1 33:55  
ค่ากลางของข้อมูล part2 27:58  
ค่ากลางของข้อมูล part3 30:33  
ค่ากลางของข้อมูล part4 21:50  
ค่ากลางของข้อมูล part5 23:57  
ค่ากลางของข้อมูล part6 19:45  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part1 37:27  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part2 34:44  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part3 35:10  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part4 29:35  
การวัดการกระจายของข้อมูล part1 25:50  
การวัดการกระจายของข้อมูล part2 25:42  
การวัดการกระจายของข้อมูล part3 25:39  
การวัดการกระจายของข้อมูล part4 29:54  
การวัดการกระจายของข้อมูล part5 33:05  
การวัดการกระจายของข้อมูล part6 24:39  
การวัดการกระจายของข้อมูล part7 39:59  
การวัดการกระจายของข้อมูล part8 30:55  
การวัดการกระจายของข้อมูล part9 28:24  
การวัดการกระจายของข้อมูล part10 29:14  
ุการวัดการกระจายของข้อมูล part11 28:04  
ุการวัดการกระจายของข้อมูล part12 23:33  
คะแนนมาตรฐาน part1 38:25  
คะแนนมาตรฐาน part2 17:23  
โค้งการกระจาย part1 12:50  
โค้งการกระจาย part2 36:03  
โค้งการกระจาย part3 28:57  
โค้งการกระจาย part4 32:25  
โค้งการกระจาย part5 14:29  
โค้งการกระจาย part6 24:22  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part1 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 18:34  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part2 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 24:22  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part3 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 24:30  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part4 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 37:39  
ตะลุยโจทย์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part1 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 31:55  
ตะลุยโจทย์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part2 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 25:00  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 1 28:49  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 2 34:13  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 3 33:03  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 4 29:59  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 5 34:52  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 6 33:15  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 7 37:15  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 8 32:28  
จำนวนเชิงซ้อน
เวลา(นาที)
จำนวนเชิงซ้อน part 1 35:00  
จำนวนเชิงซ้อน part 2 29:22  
จำนวนเชิงซ้อน part 3 28:41  
จำนวนเชิงซ้อน part 4 26:27  
จำนวนเชิงซ้อน part 5 40:00  
จำนวนเชิงซ้อน part 6 36:26  
จำนวนเชิงซ้อน part 7 21:25  
จำนวนเชิงซ้อน part 8 22:42  
จำนวนเชิงซ้อน part 9 29:13  
จำนวนเชิงซ้อน part 10 25:13  
เซต
เวลา(นาที)
เซต part 1 23:07  
เซต part 2 26:28  
เซต part 3 39:56  
เซต part 4 18:59  
เซต part 5 26:44  
เซต part 6 30:11  
เซต part 7 29:58  
เซต part 8 30:39  
ตรรกศาสตร์
เวลา(นาที)
ตรรกศาสตร์ part 1 30:29  
ตรรกศาสตร์ part 2 29:17  
ตรรกศาสตร์ part 3 31:12  
ตรรกศาสตร์ part 4 33:29  
ตรรกศาสตร์ part 5 29:17  
ตรรกศาสตร์ part 6 32:55  
ตรรกศาสตร์ part 7 28:01  
ตรรกศาสตร์ part 8 21:23  
ตรรกศาสตร์ part 9 31:24  
ตรรกศาสตร์ part 10 29:40  
ตรรกศาสตร์ part 11 28:55  
ตรีโกณมิติ
เวลา(นาที)
ตรีโกณมิติ part 1 26:51  
ตรีโกณมิติ part 2 39:23  
ตรีโกณมิติ part 3 46:23  
ตรีโกณมิติ part 4 40:50  
ตรีโกณมิติ part 5 34:39  
ตรีโกณมิติ part 6 25:18  
ตรีโกณมิติ part 7 37:56  
ตรีโกณมิติ part 8 33:07  
ตรีโกณมิติ part 9 33:50  
ตรีโกณมิติ part 10 33:50  
ตรีโกณมิติ part 11 29:04  
ตรีโกณมิติ part 12 37:38  
ตรีโกณมิติ part 13 24:12  
ตรีโกณมิติ part 14 27:04  
ตรีโกณมิติ part 15 28:57  
ตรีโกณมิติ part 16 24:35  
ตรีโกณมิติ part 17 30:28  
ตรีโกณมิติ part 18 33:59  
ตรีโกณมิติ part 19 24:03  
เวกเตอร์
เวลา(นาที)
เวกเตอร์ part 1 33:04  
เวกเตอร์ part 2 36:38  
เวกเตอร์ part 3 33:20  
เวกเตอร์ part 4 37:24  
เวกเตอร์ part 5 30:45  
เวกเตอร์ part 6 33:42  
เวกเตอร์ part 7 31:32  
เวกเตอร์ part 8 32:23  
เวกเตอร์ part 9 31:59  
เวกเตอร์ part 10 30:52  
เวกเตอร์ part 11 31:11  
เวกเตอร์ part 12 22:49  
เวกเตอร์ part 13 22:33  
เวกเตอร์ part 14 31:45  
เวกเตอร์ part 15 24:56  
จำนวนจริง
เวลา(นาที)
iMathจำนวนจริง part 1 FREE 31:05  
iMathจำนวนจริง part 2 33:23  
iMathจำนวนจริง part 3 31:47  
iMathจำนวนจริง part 4 28:25  
iMathจำนวนจริง part 5 28:21  
iMathจำนวนจริง part 6 34:07  
iMathจำนวนจริง part 7 26:09  
iMathจำนวนจริง part 8 23:24  
iMathจำนวนจริง part 9 33:36  
iMathจำนวนจริง part 10 33:49  
iMathจำนวนจริง part 11 31:50  
iMathจำนวนจริง part 12 29:31  
iMathจำนวนจริง part 13 15:52  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เวลา(นาที)
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 1 34:41  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 2 42:14  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 3 34:29  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 4 27:26  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 5 31:42  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 6 42:42  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 7 23:09  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 8 24:53  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 9 31:32  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 10 40:24  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 11 28:08  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 12 29:22  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 13 23:51  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 14 35:38  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 15 33:24  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 16 27:52  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 17 24:27  
แคลคูลัส
เวลา(นาที)
iMathแคลคูลัส part 1 40:03  
iMathแคลคูลัส part 2 29:45  
iMathแคลคูลัส part 3 19:59  
iMathแคลคูลัส part 4 38:08  
iMathแคลคูลัส part 5 28:51  
iMathแคลคูลัส part 6 15:01  
iMathแคลคูลัส part 7 23:46  
iMathแคลคูลัส part 8 37:25  
iMathแคลคูลัส part 9 40:42  
iMathแคลคูลัส part 10 36:39  
iMathแคลคูลัส part 11 31:13  
iMathแคลคูลัส part 12 36:00  
iMathแคลคูลัส part 13 23:57  
iMathแคลคูลัส part 14 42:30  
iMathแคลคูลัส part 15 33:42  
iMathแคลคูลัส part 16 27:37  
iMathแคลคูลัส part 17 20:52  
iMathแคลคูลัส part 18 33:24  
iMathแคลคูลัส part 19 25:13  
iMathแคลคูลัส part 20 26:49  
ความน่าจะเป็น
เวลา(นาที)
iMathความน่าจะเป็น part 1 33:51  
iMathความน่าจะเป็น part 2 32:05  
iMathความน่าจะเป็น part 3 32:40  
iMathความน่าจะเป็น part 4 27:36  
iMathความน่าจะเป็น part 5 35:35  
iMathความน่าจะเป็น part 6 32:52  
iMathความน่าจะเป็น part 7 32:42  
iMathความน่าจะเป็น part 8 26:57  
iMathความน่าจะเป็น part 9 39:00  
iMathความน่าจะเป็น part 10 30:33  
iMathความน่าจะเป็น part 11 21:20  
iMathความน่าจะเป็น part 12 32:31  
iMathความน่าจะเป็น part 13 24:57  
iMathความน่าจะเป็น part 14 40:56  
iMathความน่าจะเป็น part 15 44:58  
iMathความน่าจะเป็น part 16 43:32  
iMathความน่าจะเป็น part 17 38:42  
iMathความน่าจะเป็น part 18 32:42  
iMathความน่าจะเป็น part 19 35:06  
iMathความน่าจะเป็น part 20 29:38  
iMathความน่าจะเป็น part 21 46:42  
iMathความน่าจะเป็น part 22 21:55  
iMathความน่าจะเป็น part 23 21:57  
iMathความน่าจะเป็น part 24 32:21  
iMathความน่าจะเป็น part 25 24:20  
iMathความน่าจะเป็น part 26 18:54  
ลำดับและอนุกรม
เวลา(นาที)
iMathลำดับและอนุกรม part 1 23:28  
iMathลำดับและอนุกรม part 2 31:30  
iMathลำดับและอนุกรม part 3 29:29  
iMathลำดับและอนุกรม part 4 26:58  
iMathลำดับและอนุกรม part 5 37:19  
iMathลำดับและอนุกรม part 6 33:51  
iMathลำดับและอนุกรม part 7 35:56  
iMathลำดับและอนุกรม part 8 30:45  
iMathลำดับและอนุกรม part 9 31:36  
iMathลำดับและอนุกรม part 10 33:43  
iMathลำดับและอนุกรม part 11 31:48  
iMathลำดับและอนุกรม part 12 31:21  
iMathลำดับและอนุกรม part 13 31:16  
iMathลำดับและอนุกรม part 14 28:24  
iMathลำดับและอนุกรม part 15 15:07  
สถิติ
เวลา(นาที)
iMathสถิติ part 1 26:46  
iMathสถิติ part 2 30:33  
iMathสถิติ part 3 41:27  
iMathสถิติ part 4 32:57  
iMathสถิติ part 5 34:27  
iMathสถิติ part 6 24:43  
iMathสถิติ part 7 24:37  
iMathสถิติ part 8 33:24  
iMathสถิติ part 9 28:05  
iMathสถิติ part 10 36:01  
iMathสถิติ part 11 29:25  
iMathสถิติ part 12 35:01  
iMathสถิติ part 13 41:39  
iMathสถิติ part 14 31:09  
iMathสถิติ part 15 31:17  
iMathสถิติ part 16 30:24  
iMathสถิติ part 17 30:19  
iMathสถิติ part 18 28:55  
iMathสถิติ part 19 28:55  
iMathสถิติ part 20 31:52  
iMathสถิติ part 21 21:48  
จำนวนเชิงซ้อน
เวลา(นาที)
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 1 31:21  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 2 41:37  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 3 28:06  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 4 31:41  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 5 38:27  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 6 43:41  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 7 27:20  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 8 22:37  
ฟังก์ช้นเอกโพเนนเชียลและลอการิทึม
เวลา(นาที)
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 1 44:44  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 2 21:14  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 3 33:08  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 4 24:04  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 5 37:54  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 6 33:02  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 7 25:38  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 8 31:29  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 9 24:22  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 10 32:04  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 11 30:45  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 12 29:58  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 13 32:30  
เมตริกซ์
เวลา(นาที)
iMathเมตริกซ์ part 1 36:39  
iMathเมตริกซ์ part 2 38:37  
iMathเมตริกซ์ part 3 24:05  
iMathเมตริกซ์ part 4 27:14  
iMathเมตริกซ์ part 5 32:34  
iMathเมตริกซ์ part 6 36:58  
iMathเมตริกซ์ part 7 46:30  
ตรีโกณมิติ
เวลา(นาที)
iMathตรีโกณมิติ part 1 32:01  
iMathตรีโกณมิติ part 2 31:24  
iMathตรีโกณมิติ part 3 34:15  
iMathตรีโกณมิติ part 4 51:03  
iMathตรีโกณมิติ part 5 25:53  
iMathตรีโกณมิติ part 6 25:26  
iMathตรีโกณมิติ part 7 26:47  
iMathตรีโกณมิติ part 8 19:48  
iMathตรีโกณมิติ part 9 26:42  
iMathตรีโกณมิติ part 10 42:28  
iMathตรีโกณมิติ part 11 42:08  
iMathตรีโกณมิติ part 12 28:37  
iMathตรีโกณมิติ part 13 37:57  
iMathตรีโกณมิติ part 14 42:47  
iMathตรีโกณมิติ part 15 37:34  
iMathตรีโกณมิติ part 16 31:36  
iMathตรีโกณมิติ part 17 28:46  
iMathตรีโกณมิติ part 18 24:00  
iMathตรีโกณมิติ part 19 20:32  
iMathตรีโกณมิติ part 20 28:01  
iMathตรีโกณมิติ part 21 35:46  
iMathตรีโกณมิติ part 22 32:55  
iMathตรีโกณมิติ part 23 33:13  
เวกเตอร์
เวลา(นาที)
iMathเวกเตอร์ part 1 2:04:41  
iMathเวกเตอร์ part 2 2:57:16  
ภาคตัดกรวย
เวลา(นาที)
iMathภาคตัดกรวย part 1 2:12:46  
iMathภาคตัดกรวย part 2 1:25:18  
iMathภาคตัดกรวย part 3 1:14:42  
iMathภาคตัดกรวย part 4 7:06  
iMathภาคตัดกรวย part 5 2:19:19  
แผนการเรียน(อ่านก่อนเรียน).pdf
1. จำนวนจริง.pdf
1. จำนวนจริง(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-จำนวนจริง.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-จำนวนจริงpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-จำนวนจริงpart2.pdf
-----สรุปสูตร-จำนวนจริง.pdf
2. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
2. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันpart2.pdf
-----สรุปสูตร-ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
3. แคลคูลัส : ลิมิตของฟังก์ชัน และความต่อเนื่อง.pdf
3. แคลคูลัส : ลิมิตของฟังก์ชัน และความต่อเนื่อง(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
3. แคลคูลัส : อนุพันธ์ของฟังก์ชัน.pdf
3. แคลคูลัส : อนุพันธ์ของฟังก์ชัน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
3. แคลคูลัส : ความหมายของอนุพันธ์.pdf
3. แคลคูลัส : ความหมายของอนุพันธ์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
3. แคลคูลัส : การประยุกต์อนุพันธ์.pdf
3. แคลคูลัส : การประยุกต์อนุพันธ์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
3. แคลคูลัส : ปริพันธ์และการหาพื้นที่ระหว่างกราฟ.pdf
3. แคลคูลัส : ปริพันธ์และการหาพื้นที่ระหว่างกราฟ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-แคลคูลัสเรื่องลิมิต.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องลิมิต.pdf
-----รวมโจทย์-แคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์ part1.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์ part2.pdf
-----รวมโจทย์-แคลคูลัสเรื่องปริพ้นธ์.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ part1.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ part2.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ part3.pdf
-----รวมสูตร-แคลคูลัส.pdf
4. เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย.pdf
4. เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย.pdf
-----รวมโจทย์-เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยผสม.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ภาคตัดกรวยpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ภาคตัดกรวยpart2.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ภาคตัดกรวยผสม.pdf
-----สรุปสูตร-เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย.pdf
5. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม.pdf
5.ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันเอกซ์โพpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันเอกซ์โพpart2.pdf
-----สรุปสูตร-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียและลอการิทึม.pdf
6. ลำดับและอนุกรม : ลำดับ.pdf
6. ลำดับและอนุกรม ลำดับ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
6. ลำดับและอนุกรม : ลิมิตของลำดับ.pdf
6. ลำดับและอนุกรม : อนุกรมซิกมาและอนุกรมเลขคณิต.pdf
6. ลำดับและอนุกรม _ อนุกรมซิกมาและอนุกรมเลขคณิต(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
6. ลำดับและอนุกรม : อนุกรมเรขาและอนุกรมเทเลสโคป.pdf
6. ลำดับและอนุกรม _ อนุกรมเรขาและอนุกรมเทเลสโคป(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
6. ลำดับและอนุกรม : อนุกรมอนันต์.pdf
6. ลำดับและอนุกรม _ อนุกรมอนันต์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-ลำดับและอนุกรม.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์ลำดับและอนุกรมpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์ลำดับและอนุกรมpart2.pdf
-----รวมสูตร-ลำดับอนุกรม.pdf
7.การนับและความน่าจะเป็น.pdf
7.การนับความน่าจะเป็น(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-การนับ.pdf
-----รวมโจทย์-ทฤษฏีบททวินาม.pdf
-----รวมโจทย์-ความน่าจะเป็น.pdf
-----สรุปสูตร-การนับและความน่าจะเป็น.pdf
8. เมตริกซ์.pdf
8.เมตริกซ์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-เมตริกซ์ส่วนที่1.pdf
-----รวมโจทย์-เมตริกซ์ส่วนที่2.pdf
-----สรุปสูตร-เมตริกซ์.pdf
9. สถิติ : สถิติภาคบรรยาย.pdf
9. สถิติ สถิติภาคบรรยาย(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : ค่ากลางของข้อมูล.pdf
9. สถิติ ค่ากลางของข้อมูล(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : การวัดตำแหน่งของข้อมูล.pdf
9.สถิติ การวัดตำแหน่งของข้อมูล(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : การวัดการกระจายของข้อมูล.pdf
9. สถิติ การวัดการกระจายของข้อมูล(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : คะแนนมาตรฐาน.pdf
9. สถิติ คะแนนมาตรฐาน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : โค้งการกระจาย.pdf
9. สถิติ โค้งการกระจาย(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน(หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่).pdf
9. สถิติ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องค่ากลาง.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องค่ากลาง.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องการวัดตำแหน่ง.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการวัดตำแหน่ง.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจาย.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจายpart1.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจายpart2.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องคะแนนมาตรฐาน.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องคะแนนมาตรฐาน.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องโค้งการกระจาย.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องโค้งการกระจาย.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน(หลักสูตรใหม่ ไม่เรียนเรื่องนี้แล้ว).pdf
-----รวมสูตร-สถิติ.pdf
10. จำนวนเชิงซ้อน.pdf
10.จำนวนเชิงซ้อน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-จำนวนเชิงซ้อน.pdf
-----สรุปสูตร-จำนวนเชิงซ้อน.pdf
11.เซต.pdf
11.เซต(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-เซต.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-เซต.pdf
-----สรุปสูตร-เซต.pdf
12.ตรรกศาสตร์.pdf
12.ตรรกศาสตร์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-ตรรกศาสตร์.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรรกศาสตร์part1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรรกศาสตร์part2.pdf
-----สรุปสูตร-ตรรกศาสตร์.pdf
13.ตรีโกณมิติ.pdf
13.ตรีโกณมิติ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-ตรีโกณมิติส่วนที่ 1.pdf
-----รวมโจทย์-ตรีโกณมิติส่วนที่ 2.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรีโกณมิติpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรีโกณมิติpart2.pdf
-----สรุปสูตร-ตรีโกณมิติ.pdf
14.เวกเตอร์.pdf
14.เวกเตอร์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมโจทย์-เวกเตอร์.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-เวกเตอร์part1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-เวกเตอร์part2.pdf
-----สรุปสูตร-เวกเตอร์.pdf
iMathจำนวนจริง.pdf
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
iMathแคลคูลัส.pdf
iMathความน่าจะเป็น.pdf
iMathลำดับและอนุกรม.pdf
iMathสถิติ.pdf
iMathจำนวนเชิงซ้อน.pdf
iMathเอกโพเนนเชียล.pdf
iMathเมตริกซ์.pdf
iMathตรีโกณมิติ.pdf
iMathความน่าจะเป็น(เฉลย).pdf
iMathเวกเตอร์.pdf
iMathภาคตัดกรวย.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนครับ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดครับ

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยครับ)

ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. ไทยพาณิชย์ 409 - 382654 - 0 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล
  ธ. กสิกรไทย 061 - 1 - 39137 - 4 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนครับ

ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยครับ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ดีมากนอกจากจะได้เนื้อหาครบถ้วนที่เน้นความเข้าใจแะที่มา ยังมีโจทย์ Imath ที่สามารถทดสอบคามเข้าใจและฝึกโจทย์ พร้อมทริคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นและรดเร็ว อยากแนะนำเพราะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก
    ปณรัฐ สุนทร