เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 85 ชั่วโมง 53 นาที
162 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 210 วัน
จำกัดเวลาเรียน 180 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
Tutor Siri

วศ.บ.ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ), วศ.ม. ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ) เป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ มากกว่า 25 ปี และอาจารย์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำกว่า 20 โรงเรียน

M6PT แพ็คคู่ตะลุยโจทย์ M61P ควบ M62P เก็งข้อสอบ PAT1 และ ตะลุยโจทย์สามัญ

M61P เก็งข้อสอบ PAT1 รวมกับ คอร์ส M62P ตะลุยโจทย์สามัญ

โดย พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 5,000 บาท
  สมัครเรียน

เหมาะสำหรับน้องที่ต้องสอบทั้ง PAT1 และ สามัญฯ

เน้นสอนตะลุยโจทย์ น้องควรมีพื้นฐานมาบ้าง 

M61P เก็งข้อสอบ PAT1
** ยิ่งเหลือเวลาเตรียมตัวน้อยเท่าไหร่ ยิ่งต้องเรียนคอร์สนี้ครับ
เรียนแค่ 5 บทใหญ่ กับอีก 3 เรื่องย่อย  เป็นเรื่องที่คัดมาแล้วว่าออกบ่อย ไม่ยากจนเกินไป ฝึกซ้ำๆ ทำจนคล่อง ได้คะแนนเยอะจนน่าตกใจ 

พิสูจน์มาแล้วหลายรุ่น เหมาะสำหรับเหลือเวลาน้อย ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่า พร้อมโจทย์ฝึกฝนด้วยตนเอง

Update ล่าสุด เอาข้อสอบ PAT1 ก.พ. 63 ทำให้ดูจะ ๆ ว่าเรียนแค่นี้ ทำคะแนนได้มากขนาดไหน พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ 

M62P ตะลุยโจทย์สามัญ
ตะลุยแนวข้อสอบสามัญ ที่ออกสอบบ่อย ฝึกทำตั้งแต่ง่ายไปยาก น้อง ๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบในอดีต "ครบทุกข้อ" สร้างความมั่นใจก่อนสอบจริง

เมื่อน้อง ๆ ฝึกบทที่ออกบ่อยจนชำนาญมากขึ้นแล้ว พี่จะตะลุยข้อสอบรายปี เสมือนจำลองสถานการณ์อยู่ในห้องสอบจริง ทำข้อสอบจริง เก็บรายละเอียดโจทย์ทุกข้อ เทคนิคการแก้โจทย์ ดักทางข้อสอบในอนาคต เตรียมตัวให้พร้อมกับสนามสอบจริง

เก็งบทใหญ่ที่ 1
เวลา(นาที)
กลยุทธ์และแผนการเตรียมตัว 32:32  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part1 FREE 27:50  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part2 30:59  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part3 27:01  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part4 31:23  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part5 37:13  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part6 36:35  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part7 34:41  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part8 31:41  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part9 31:47  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part10 27:55  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part11 35:54  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part12 34:46  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part13 33:29  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part14 40:45  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part15 24:01  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part16 25:31  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part17 37:38  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part18 29:39  
เก็งเรื่องย่อยที่ 1
เวลา(นาที)
เก็งเรื่องย่อยที่ 1 part1 39:58  
เก็งเรื่องย่อยที่ 1 part2 35:06  
เก็งเรื่องย่อยที่ 1 part3 29:56  
เก็งบทใหญ่ที่ 2
เวลา(นาที)
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part1 34:51  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part2 38:28  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part3 34:37  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part4 26:19  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part5 22:35  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part6 32:59  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part7 44:00  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part8 33:30  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part9 28:44  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part10 47:01  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part11 38:09  
เก็งเรื่องย่อยที่2
เวลา(นาที)
เก็งเรื่องย่อยที่2 part1 29:00  
เก็งเรื่องย่อยที่2 part2 41:50  
เก็งเรื่องย่อยที่2 part3 21:03  
เก็งเรื่องย่อยที่2 part4 23:39  
เก็งบทใหญ่ที่3
เวลา(นาที)
เก็งบทใหญ่ที่3 part1 37:59  
เก็งบทใหญ่ที่3 part2 34:01  
เก็งบทใหญ่ที่3 part3 43:09  
เก็งบทใหญ่ที่3 part4 32:25  
เก็งบทใหญ่ที่3 part5 42:16  
เก็งบทใหญ่ที่3 part6 27:49  
เก็งบทใหญ่ที่3 part7 27:30  
เก็งบทใหญ่ที่3 part8 19:20  
เก็งบทใหญ่ที่3 part9 34:00  
เก็งบทใหญ่ที่3 part10 1:33:38  
เก็งบทใหญ่ที่3 part11 39:43  
เก็งบทใหญ่ที่3 part12 27:21  
เก็งบทใหญ่ที่3 part13 24:11  
เก็งบทใหญ่ที่3 part14 36:08  
เก็งบทใหญ่ที่3 part15 31:45  
เก็งบทใหญ่ที่3 part16 27:36  
เก็งบทใหญ่ที่4
เวลา(นาที)
เก็งบทใหญ่ที่4 part 1 38:39  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 2 38:14  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 3 36:54  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 4 33:43  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 5 31:54  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 6 28:31  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 7 38:12  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 8 29:49  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 9 51:06  
เก็งเรื่องย่อยที่3
เวลา(นาที)
เก็งเรื่องย่อยที่3 part 1 29:17  
เก็งเรื่องย่อยที่3 part 2 36:13  
เก็งเรื่องย่อยที่3 part 3 35:26  
เก็งบทใหญ่ที่5
เวลา(นาที)
เก็งบทใหญ่ที่5 part 1 31:35  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 2 39:35  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 3 26:47  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 4 26:52  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 5 22:00  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 6 32:03  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 7 24:51  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 8 32:05  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 9 34:07  
นับคะแนน 22:57  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63
เวลา(นาที)
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 1 29:20  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 2 31:15  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 3 27:24  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 4 32:46  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 5 34:42  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 6 20:33  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 7 22:28  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 8 31:56  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 9 33:06  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 10 36:47  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 11 34:00  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 1 33:56  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 2 35:17  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 3 26:01  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 4 34:58  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 5 23:50  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 6 28:45  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 7 29:11  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 8 28:56  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 9 44:34  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 10 30:50  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 11 30:44  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 1 26:34  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 2 18:19  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 3 28:58  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 4 21:56  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 1 36:30  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 2 37:20  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 3 33:13  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 4 30:33  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 5 31:35  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 6 29:18  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 7 33:53  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 8 22:18  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 9 30:37  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 10 29:03  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 1 29:51  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 2 26:15  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 3 33:48  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 4 31:55  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 5 38:39  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 1 34:04  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 2 30:38  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 3 22:58  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 4 30:21  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 5 30:24  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 6 29:12  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 7 31:39  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 8 31:14  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6 part 1 30:36  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6 part 2 39:51  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6 part 3 29:05  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 1 33:24  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 2 29:30  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 3 27:21  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 4 30:26  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 5 32:51  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 6 35:18  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 1 28:02  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 2 39:02  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 3 29:55  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 4 29:10  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557 part 1 37:43  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557 part 2 42:07  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557 part 3 29:37  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 1 28:24  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 2 32:19  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 3 29:58  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 4 25:36  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 5 23:16  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 1 25:42  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 2 27:19  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 3 29:29  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 4 29:25  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 1 33:44  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 2 32:51  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 3 33:37  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 4 15:22  
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561
เวลา(นาที)
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561 part 1 24:55  
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561 part 2 33:43  
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561 part 3 29:42  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562 part 1 29:09  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562 part 2 29:48  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562 part 3 30:59  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563 part 1 25:48  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563 part 2 30:12  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563 part 3 23:06  
จำนวนนักเรียนในช่วงคะแนน PAT1 ปี2563.pdf
คะแนนแต่ละบทPAT1กพ63.pdf
เก็งบทใหญ่ที่1.pdf
เก็งเรื่องย่อยที่1.pdf
เก็งบทใหญ่ที่2.pdf
เก็งเรื่องย่อยที่2.pdf
เก็งบทใหญ่ที่3part1.pdf
เก็งบทใหญ่ที่3part2.pdf
เก็งบทใหญ่ที่4.pdf
เก็งเรื่องย่อยที่3.pdf
เก็งบทใหญ่ที่5.pdf
ข้อสอบ PAT1 กุมภา 63.pdf
เฉลยเก็งบทใหญ่ที่1.pdf
เฉลยเก็งเรื่องย่อยที่1.pdf
เฉลยเก็งบทใหญ่ที่2.pdf
เฉลยเก็งบทใหญ่ที่3.pdf
เฉลยเก็งบทใหญ่ที่4.pdf
เฉลยเก็งเรื่องย่อยที่3.pdf
เฉลยเก็งบทใหญ่ที่5.pdf
รวมโจทย์ฝึก1.pdf
รวมโจทย์ฝึก2.pdf
รวมโจทย์ฝึก3.pdf
รวมโจทย์ฝึก4.pdf
รวมโจทย์ฝึก5.pdf
รวมโจทย์ฝึก6.pdf
รวมโจทย์ฝึก7.pdf
สรุปคะแนนแต่ละบทที่ออกสอบสามัญ.pdf
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่1.pdf
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่2.pdf
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่3.pdf
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่4.pdf
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่5.pdf
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่6.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ ปี 55.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ ปี 56.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ ปี 57.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ ม.ค. ปี 58 .pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ ธ.ค. ปี 58.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ ธ.ค. ปี 59.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ มีนา ปี 61.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ มีนา ปี 62.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ มีนา ปี 63.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนครับ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดครับ

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยครับ)

ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. ไทยพาณิชย์ 409 - 382654 - 0 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล
  ธ. กสิกรไทย 061 - 1 - 39137 - 4 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนครับ

ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยครับ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ