เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 97 ชั่วโมง 38 นาที
170 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 360 วัน
จำกัดเวลาเรียน 200 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
Tutor Siri

วศ.บ.ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ), วศ.ม. ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ) เป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ มากกว่า 25 ปี และอาจารย์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำกว่า 20 โรงเรียน

M6P3 Super Advanced (iMath เดิม) ตะลุยโจทย์เข้ามหาวิทยาลัยระดับกลางถึงยาก -4%

ตะลุยโจทย์สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นโจทย์กลางถึงยาก พร้อมเทคนิคขั้นสูง

โดย พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 4,600 4,400 บาท เท่านั้น!
  สมัครเรียน
คอร์สนี้รวมอยู่ใน เรียนแบบบุฟเฟ่ต์ เรียนได้หลายคอร์ส ราคาถูกลงกว่าครึ่ง

คอร์สในตำนาน เด็กที่อยากเก่งมากๆ ต้องเรียน!!!

คอร์สตะลุยโจทย์ ระดับกลางถึงยาก 
เหมาะสำหรับน้องที่เรียนคอร์สเนื้อหามาแล้ว ต้องการเสริมเทคนิคขั้นสูง และฝึกฝนโจทย์ที่ยากขึ้น 

ถ้าเรียนจนเข้าใจแจ่มแจ้ง น้องจะเก่งระดับคนสอนเลขทีเดียว 

จำนวนจริง
เวลา(นาที)
iMathจำนวนจริง part 1 FREE 31:05  
iMathจำนวนจริง part 2 33:23  
iMathจำนวนจริง part 3 31:47  
iMathจำนวนจริง part 4 28:25  
iMathจำนวนจริง part 5 28:21  
iMathจำนวนจริง part 6 34:07  
iMathจำนวนจริง part 7 26:09  
iMathจำนวนจริง part 8 23:24  
iMathจำนวนจริง part 9 33:36  
iMathจำนวนจริง part 10 33:49  
iMathจำนวนจริง part 11 31:50  
iMathจำนวนจริง part 12 29:31  
iMathจำนวนจริง part 13 15:52  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เวลา(นาที)
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 1 34:41  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 2 42:14  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 3 34:29  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 4 27:26  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 5 31:42  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 6 42:42  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 7 23:09  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 8 24:53  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 9 31:32  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 10 40:24  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 11 28:08  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 12 29:22  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 13 23:51  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 14 35:38  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 15 33:24  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 16 27:52  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 17 24:27  
แคลคูลัส
เวลา(นาที)
iMathแคลคูลัส part 1 40:03  
iMathแคลคูลัส part 2 29:45  
iMathแคลคูลัส part 3 19:59  
iMathแคลคูลัส part 4 38:08  
iMathแคลคูลัส part 5 28:51  
iMathแคลคูลัส part 6 15:01  
iMathแคลคูลัส part 7 23:46  
iMathแคลคูลัส part 8 37:25  
iMathแคลคูลัส part 9 40:42  
iMathแคลคูลัส part 10 36:39  
iMathแคลคูลัส part 11 31:13  
iMathแคลคูลัส part 12 36:00  
iMathแคลคูลัส part 13 23:57  
iMathแคลคูลัส part 14 42:30  
iMathแคลคูลัส part 15 33:42  
iMathแคลคูลัส part 16 27:37  
iMathแคลคูลัส part 17 20:52  
iMathแคลคูลัส part 18 33:24  
iMathแคลคูลัส part 19 25:13  
iMathแคลคูลัส part 20 26:49  
ความน่าจะเป็น
เวลา(นาที)
iMathความน่าจะเป็น part 1 33:51  
iMathความน่าจะเป็น part 2 32:05  
iMathความน่าจะเป็น part 3 32:40  
iMathความน่าจะเป็น part 4 27:36  
iMathความน่าจะเป็น part 5 35:35  
iMathความน่าจะเป็น part 6 32:52  
iMathความน่าจะเป็น part 7 32:42  
iMathความน่าจะเป็น part 8 26:57  
iMathความน่าจะเป็น part 9 39:00  
iMathความน่าจะเป็น part 10 30:33  
iMathความน่าจะเป็น part 11 21:20  
iMathความน่าจะเป็น part 12 32:31  
iMathความน่าจะเป็น part 13 24:57  
iMathความน่าจะเป็น part 14 40:56  
iMathความน่าจะเป็น part 15 44:58  
iMathความน่าจะเป็น part 16 43:32  
iMathความน่าจะเป็น part 17 38:42  
iMathความน่าจะเป็น part 18 32:42  
iMathความน่าจะเป็น part 19 35:06  
iMathความน่าจะเป็น part 20 29:38  
iMathความน่าจะเป็น part 21 46:42  
iMathความน่าจะเป็น part 22 21:55  
iMathความน่าจะเป็น part 23 21:57  
iMathความน่าจะเป็น part 24 32:21  
iMathความน่าจะเป็น part 25 24:20  
iMathความน่าจะเป็น part 26 18:54  
ลำดับและอนุกรม
เวลา(นาที)
iMathลำดับและอนุกรม part 1 23:28  
iMathลำดับและอนุกรม part 2 31:30  
iMathลำดับและอนุกรม part 3 29:29  
iMathลำดับและอนุกรม part 4 26:58  
iMathลำดับและอนุกรม part 5 37:19  
iMathลำดับและอนุกรม part 6 33:51  
iMathลำดับและอนุกรม part 7 35:56  
iMathลำดับและอนุกรม part 8 30:45  
iMathลำดับและอนุกรม part 9 31:36  
iMathลำดับและอนุกรม part 10 33:43  
iMathลำดับและอนุกรม part 11 31:48  
iMathลำดับและอนุกรม part 12 31:21  
iMathลำดับและอนุกรม part 13 31:16  
iMathลำดับและอนุกรม part 14 28:24  
iMathลำดับและอนุกรม part 15 15:07  
สถิติ
เวลา(นาที)
iMathสถิติ part 1 26:46  
iMathสถิติ part 2 30:33  
iMathสถิติ part 3 41:27  
iMathสถิติ part 4 32:57  
iMathสถิติ part 5 34:27  
iMathสถิติ part 6 24:43  
iMathสถิติ part 7 24:37  
iMathสถิติ part 8 33:24  
iMathสถิติ part 9 28:05  
iMathสถิติ part 10 36:01  
iMathสถิติ part 11 29:25  
iMathสถิติ part 12 35:01  
iMathสถิติ part 13 41:39  
iMathสถิติ part 14 31:09  
iMathสถิติ part 15 31:17  
iMathสถิติ part 16 30:24  
iMathสถิติ part 17 30:19  
iMathสถิติ part 18 28:55  
iMathสถิติ part 19 28:55  
iMathสถิติ part 20 31:52  
iMathสถิติ part 21 21:48  
จำนวนเชิงซ้อน
เวลา(นาที)
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 1 31:21  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 2 41:37  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 3 28:06  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 4 31:41  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 5 38:27  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 6 43:41  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 7 27:20  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 8 22:37  
ฟังก์ช้นเอกโพเนนเชียลและลอการิทึม
เวลา(นาที)
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 1 44:44  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 2 21:14  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 3 33:08  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 4 24:04  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 5 37:54  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 6 33:02  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 7 25:38  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 8 31:29  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 9 24:22  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 10 32:04  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 11 30:45  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 12 29:58  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 13 32:30  
เมตริกซ์
เวลา(นาที)
iMathเมตริกซ์ part 1 36:39  
iMathเมตริกซ์ part 2 38:37  
iMathเมตริกซ์ part 3 24:05  
iMathเมตริกซ์ part 4 27:14  
iMathเมตริกซ์ part 5 32:34  
iMathเมตริกซ์ part 6 36:58  
iMathเมตริกซ์ part 7 46:30  
ตรีโกณมิติ
เวลา(นาที)
iMathตรีโกณมิติ part 1 32:01  
iMathตรีโกณมิติ part 2 31:24  
iMathตรีโกณมิติ part 3 34:15  
iMathตรีโกณมิติ part 4 51:03  
iMathตรีโกณมิติ part 5 25:53  
iMathตรีโกณมิติ part 6 25:26  
iMathตรีโกณมิติ part 7 26:47  
iMathตรีโกณมิติ part 8 19:48  
iMathตรีโกณมิติ part 9 26:42  
iMathตรีโกณมิติ part 10 42:28  
iMathตรีโกณมิติ part 11 42:08  
iMathตรีโกณมิติ part 12 28:37  
iMathตรีโกณมิติ part 13 37:57  
iMathตรีโกณมิติ part 14 42:47  
iMathตรีโกณมิติ part 15 37:34  
iMathตรีโกณมิติ part 16 31:36  
iMathตรีโกณมิติ part 17 28:46  
iMathตรีโกณมิติ part 18 24:00  
iMathตรีโกณมิติ part 19 20:32  
iMathตรีโกณมิติ part 20 28:01  
iMathตรีโกณมิติ part 21 35:46  
iMathตรีโกณมิติ part 22 32:55  
iMathตรีโกณมิติ part 23 33:13  
เวกเตอร์
เวลา(นาที)
iMathเวกเตอร์ part 1 2:04:41  
iMathเวกเตอร์ part 2 2:57:16  
ภาคตัดกรวย
เวลา(นาที)
iMathภาคตัดกรวย part 1 2:12:46  
iMathภาคตัดกรวย part 2 1:25:18  
iMathภาคตัดกรวย part 3 1:14:42  
iMathภาคตัดกรวย part 4 7:06  
iMathภาคตัดกรวย part 5 2:19:19  
แผนการเรียน(อ่านก่อนเรียน).pdf
iMathจำนวนจริง.pdf
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
iMathแคลคูลัส.pdf
iMathความน่าจะเป็น.pdf
iMathลำดับและอนุกรม.pdf
iMathสถิติ.pdf
iMathจำนวนเชิงซ้อน.pdf
iMathเอกโพเนนเชียล.pdf
iMathเมตริกซ์.pdf
iMathตรีโกณมิติ.pdf
iMathความน่าจะเป็น(เฉลย).pdf
iMathเวกเตอร์.pdf
iMathภาคตัดกรวย.pdf
-----รวมโจทย์-จำนวนจริง.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-จำนวนจริงpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-จำนวนจริงpart2.pdf
-----รวมโจทย์-ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันpart1(จะลบ).pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันpart2.pdf
-----รวมโจทย์-แคลคูลัสเรื่องลิมิต.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องลิมิต.pdf
-----รวมโจทย์-แคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์ part1.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์ part2.pdf
-----รวมโจทย์-แคลคูลัสเรื่องปริพ้นธ์.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ part1.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ part2.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ part3.pdf
-----รวมโจทย์-เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย.pdf
-----รวมโจทย์-เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยส่วนที่ 2จะลบ.pdf
-----รวมโจทย์-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันเอกซ์โพpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันเอกซ์โพpart2.pdf
-----รวมโจทย์-ลำดับและอนุกรม.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์ลำดับและอนุกรมpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์ลำดับและอนุกรมpart2.pdf
-----รวมโจทย์-การนับ.pdf
-----รวมโจทย์-ทฤษฏีบททวินาม.pdf
-----รวมโจทย์-ความน่าจะเป็น.pdf
-----รวมโจทย์-เมตริกซ์ส่วนที่1.pdf
-----รวมโจทย์-เมตริกซ์ส่วนที่2.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องค่ากลาง.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องค่ากลาง.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องการวัดตำแหน่ง.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการวัดตำแหน่ง.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจาย.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจายpart1.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจายpart2.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องคะแนนมาตรฐาน.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องคะแนนมาตรฐาน.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องโค้งการกระจาย.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องโค้งการกระจาย.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน(หลักสูตรใหม่ ไม่เรียนเรื่องนี้แล้ว).pdf
-----รวมโจทย์-จำนวนเชิงซ้อน.pdf
-----รวมโจทย์-เซต.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-เซต.pdf
-----รวมโจทย์-ตรรกศาสตร์.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรรกศาสตร์part1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรรกศาสตร์part2.pdf
-----รวมโจทย์-ตรีโกณมิติส่วนที่ 1.pdf
-----รวมโจทย์-ตรีโกณมิติส่วนที่ 2.pdf
-----รวมโจทย์-เวกเตอร์.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-เวกเตอร์part1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-เวกเตอร์part2.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนครับ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดครับ

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยครับ)

ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. ไทยพาณิชย์ 409 - 382654 - 0 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล
  ธ. กสิกรไทย 061 - 1 - 39137 - 4 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนครับ

ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยครับ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • โคตรดี
    ชานน แสงสมชัยพิพัฒน์

  • สุดยอดมากครับบบบ ถ้าไม่มีพี่สิริ คงสอบครูเลขไม่ติดด
    พลกร สายฉลาด

  • สอนดีเเละเข้าใจมากครับ
    pritch kung