เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 97 ชั่วโมง 38 นาที
170 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 360 วัน
จำกัดเวลาเรียน 200 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
Akkasit Trunganont
Tutor Siri

Co-Founder Course Square

M6P3 Super Advanced (iMath เดิม) ตะลุยโจทย์เข้ามหาวิทยาลัยระดับกลางถึงยาก -4%

ตะลุยโจทย์สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นโจทย์กลางถึงยาก พร้อมเทคนิคขั้นสูง

โดย Akkasit Trunganont
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 4,600 4,400 บาท เท่านั้น!
  สมัครเรียน
คอร์สนี้รวมอยู่ใน เรียนแบบบุฟเฟ่ต์ เรียนได้หลายคอร์ส ราคาถูกลงกว่าครึ่ง

คอร์สในตำนาน เด็กที่อยากเก่งมากๆ ต้องเรียน!!!

คอร์สตะลุยโจทย์ ระดับกลางถึงยาก 
เหมาะสำหรับน้องที่เรียนคอร์สเนื้อหามาแล้ว ต้องการเสริมเทคนิคขั้นสูง และฝึกฝนโจทย์ที่ยากขึ้น 

ถ้าเรียนจนเข้าใจแจ่มแจ้ง น้องจะเก่งระดับคนสอนเลขทีเดียว 

จำนวนจริง
เวลา(นาที)
iMathจำนวนจริง part 1 FREE 31:05  
iMathจำนวนจริง part 2 33:23  
iMathจำนวนจริง part 3 31:47  
iMathจำนวนจริง part 4 28:25  
iMathจำนวนจริง part 5 28:21  
iMathจำนวนจริง part 6 34:07  
iMathจำนวนจริง part 7 26:09  
iMathจำนวนจริง part 8 23:24  
iMathจำนวนจริง part 9 33:36  
iMathจำนวนจริง part 10 33:49  
iMathจำนวนจริง part 11 31:50  
iMathจำนวนจริง part 12 29:31  
iMathจำนวนจริง part 13 15:52  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เวลา(นาที)
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 1 34:41  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 2 42:14  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 3 34:29  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 4 27:26  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 5 31:42  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 6 42:42  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 7 23:09  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 8 24:53  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 9 31:32  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 10 40:24  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 11 28:08  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 12 29:22  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 13 23:51  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 14 35:38  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 15 33:24  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 16 27:52  
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 17 24:27  
แคลคูลัส
เวลา(นาที)
iMathแคลคูลัส part 1 40:03  
iMathแคลคูลัส part 2 29:45  
iMathแคลคูลัส part 3 19:59  
iMathแคลคูลัส part 4 38:08  
iMathแคลคูลัส part 5 28:51  
iMathแคลคูลัส part 6 15:01  
iMathแคลคูลัส part 7 23:46  
iMathแคลคูลัส part 8 37:25  
iMathแคลคูลัส part 9 40:42  
iMathแคลคูลัส part 10 36:39  
iMathแคลคูลัส part 11 31:13  
iMathแคลคูลัส part 12 36:00  
iMathแคลคูลัส part 13 23:57  
iMathแคลคูลัส part 14 42:30  
iMathแคลคูลัส part 15 33:42  
iMathแคลคูลัส part 16 27:37  
iMathแคลคูลัส part 17 20:52  
iMathแคลคูลัส part 18 33:24  
iMathแคลคูลัส part 19 25:13  
iMathแคลคูลัส part 20 26:49  
ความน่าจะเป็น
เวลา(นาที)
iMathความน่าจะเป็น part 1 33:51  
iMathความน่าจะเป็น part 2 32:05  
iMathความน่าจะเป็น part 3 32:40  
iMathความน่าจะเป็น part 4 27:36  
iMathความน่าจะเป็น part 5 35:35  
iMathความน่าจะเป็น part 6 32:52  
iMathความน่าจะเป็น part 7 32:42  
iMathความน่าจะเป็น part 8 26:57  
iMathความน่าจะเป็น part 9 39:00  
iMathความน่าจะเป็น part 10 30:33  
iMathความน่าจะเป็น part 11 21:20  
iMathความน่าจะเป็น part 12 32:31  
iMathความน่าจะเป็น part 13 24:57  
iMathความน่าจะเป็น part 14 40:56  
iMathความน่าจะเป็น part 15 44:58  
iMathความน่าจะเป็น part 16 43:32  
iMathความน่าจะเป็น part 17 38:42  
iMathความน่าจะเป็น part 18 32:42  
iMathความน่าจะเป็น part 19 35:06  
iMathความน่าจะเป็น part 20 29:38  
iMathความน่าจะเป็น part 21 46:42  
iMathความน่าจะเป็น part 22 21:55  
iMathความน่าจะเป็น part 23 21:57  
iMathความน่าจะเป็น part 24 32:21  
iMathความน่าจะเป็น part 25 24:20  
iMathความน่าจะเป็น part 26 18:54  
ลำดับและอนุกรม
เวลา(นาที)
iMathลำดับและอนุกรม part 1 23:28  
iMathลำดับและอนุกรม part 2 31:30  
iMathลำดับและอนุกรม part 3 29:29  
iMathลำดับและอนุกรม part 4 26:58  
iMathลำดับและอนุกรม part 5 37:19  
iMathลำดับและอนุกรม part 6 33:51  
iMathลำดับและอนุกรม part 7 35:56  
iMathลำดับและอนุกรม part 8 30:45  
iMathลำดับและอนุกรม part 9 31:36  
iMathลำดับและอนุกรม part 10 33:43  
iMathลำดับและอนุกรม part 11 31:48  
iMathลำดับและอนุกรม part 12 31:21  
iMathลำดับและอนุกรม part 13 31:16  
iMathลำดับและอนุกรม part 14 28:24  
iMathลำดับและอนุกรม part 15 15:07  
สถิติ
เวลา(นาที)
iMathสถิติ part 1 26:46  
iMathสถิติ part 2 30:33  
iMathสถิติ part 3 41:27  
iMathสถิติ part 4 32:57  
iMathสถิติ part 5 34:27  
iMathสถิติ part 6 24:43  
iMathสถิติ part 7 24:37  
iMathสถิติ part 8 33:24  
iMathสถิติ part 9 28:05  
iMathสถิติ part 10 36:01  
iMathสถิติ part 11 29:25  
iMathสถิติ part 12 35:01  
iMathสถิติ part 13 41:39  
iMathสถิติ part 14 31:09  
iMathสถิติ part 15 31:17  
iMathสถิติ part 16 30:24  
iMathสถิติ part 17 30:19  
iMathสถิติ part 18 28:55  
iMathสถิติ part 19 28:55  
iMathสถิติ part 20 31:52  
iMathสถิติ part 21 21:48  
จำนวนเชิงซ้อน
เวลา(นาที)
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 1 31:21  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 2 41:37  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 3 28:06  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 4 31:41  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 5 38:27  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 6 43:41  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 7 27:20  
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 8 22:37  
ฟังก์ช้นเอกโพเนนเชียลและลอการิทึม
เวลา(นาที)
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 1 44:44  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 2 21:14  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 3 33:08  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 4 24:04  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 5 37:54  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 6 33:02  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 7 25:38  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 8 31:29  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 9 24:22  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 10 32:04  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 11 30:45  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 12 29:58  
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 13 32:30  
เมตริกซ์
เวลา(นาที)
iMathเมตริกซ์ part 1 36:39  
iMathเมตริกซ์ part 2 38:37  
iMathเมตริกซ์ part 3 24:05  
iMathเมตริกซ์ part 4 27:14  
iMathเมตริกซ์ part 5 32:34  
iMathเมตริกซ์ part 6 36:58  
iMathเมตริกซ์ part 7 46:30  
ตรีโกณมิติ
เวลา(นาที)
iMathตรีโกณมิติ part 1 32:01  
iMathตรีโกณมิติ part 2 31:24  
iMathตรีโกณมิติ part 3 34:15  
iMathตรีโกณมิติ part 4 51:03  
iMathตรีโกณมิติ part 5 25:53  
iMathตรีโกณมิติ part 6 25:26  
iMathตรีโกณมิติ part 7 26:47  
iMathตรีโกณมิติ part 8 19:48  
iMathตรีโกณมิติ part 9 26:42  
iMathตรีโกณมิติ part 10 42:28  
iMathตรีโกณมิติ part 11 42:08  
iMathตรีโกณมิติ part 12 28:37  
iMathตรีโกณมิติ part 13 37:57  
iMathตรีโกณมิติ part 14 42:47  
iMathตรีโกณมิติ part 15 37:34  
iMathตรีโกณมิติ part 16 31:36  
iMathตรีโกณมิติ part 17 28:46  
iMathตรีโกณมิติ part 18 24:00  
iMathตรีโกณมิติ part 19 20:32  
iMathตรีโกณมิติ part 20 28:01  
iMathตรีโกณมิติ part 21 35:46  
iMathตรีโกณมิติ part 22 32:55  
iMathตรีโกณมิติ part 23 33:13  
เวกเตอร์
เวลา(นาที)
iMathเวกเตอร์ part 1 2:04:41  
iMathเวกเตอร์ part 2 2:57:16  
ภาคตัดกรวย
เวลา(นาที)
iMathภาคตัดกรวย part 1 2:12:46  
iMathภาคตัดกรวย part 2 1:25:18  
iMathภาคตัดกรวย part 3 1:14:42  
iMathภาคตัดกรวย part 4 7:06  
iMathภาคตัดกรวย part 5 2:19:19  
แผนการเรียน(อ่านก่อนเรียน).pdf
iMathจำนวนจริง.pdf
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
iMathแคลคูลัส.pdf
iMathความน่าจะเป็น.pdf
iMathลำดับและอนุกรม.pdf
iMathสถิติ.pdf
iMathจำนวนเชิงซ้อน.pdf
iMathเอกโพเนนเชียล.pdf
iMathเมตริกซ์.pdf
iMathตรีโกณมิติ.pdf
iMathความน่าจะเป็น(เฉลย).pdf
iMathเวกเตอร์.pdf
iMathภาคตัดกรวย.pdf
-----รวมโจทย์-จำนวนจริง.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-จำนวนจริงpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-จำนวนจริงpart2.pdf
-----รวมโจทย์-ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันpart1(จะลบ).pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันpart2.pdf
-----รวมโจทย์-แคลคูลัสเรื่องลิมิต.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องลิมิต.pdf
-----รวมโจทย์-แคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์ part1.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์ part2.pdf
-----รวมโจทย์-แคลคูลัสเรื่องปริพ้นธ์.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ part1.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ part2.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ part3.pdf
-----รวมโจทย์-เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย.pdf
-----รวมโจทย์-เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยส่วนที่ 2จะลบ.pdf
-----รวมโจทย์-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันเอกซ์โพpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันเอกซ์โพpart2.pdf
-----รวมโจทย์-ลำดับและอนุกรม.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์ลำดับและอนุกรมpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์ลำดับและอนุกรมpart2.pdf
-----รวมโจทย์-การนับ.pdf
-----รวมโจทย์-ทฤษฏีบททวินาม.pdf
-----รวมโจทย์-ความน่าจะเป็น.pdf
-----รวมโจทย์-เมตริกซ์ส่วนที่1.pdf
-----รวมโจทย์-เมตริกซ์ส่วนที่2.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องค่ากลาง.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องค่ากลาง.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องการวัดตำแหน่ง.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการวัดตำแหน่ง.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจาย.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจายpart1.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจายpart2.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องคะแนนมาตรฐาน.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องคะแนนมาตรฐาน.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องโค้งการกระจาย.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องโค้งการกระจาย.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน(หลักสูตรใหม่ ไม่เรียนเรื่องนี้แล้ว).pdf
-----รวมโจทย์-จำนวนเชิงซ้อน.pdf
-----รวมโจทย์-เซต.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-เซต.pdf
-----รวมโจทย์-ตรรกศาสตร์.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรรกศาสตร์part1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ตรรกศาสตร์part2.pdf
-----รวมโจทย์-ตรีโกณมิติส่วนที่ 1.pdf
-----รวมโจทย์-ตรีโกณมิติส่วนที่ 2.pdf
-----รวมโจทย์-เวกเตอร์.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-เวกเตอร์part1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-เวกเตอร์part2.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนครับ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดครับ

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยครับ)

ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. ไทยพาณิชย์ 409 - 382654 - 0 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล
  ธ. กสิกรไทย 061 - 1 - 39137 - 4 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนครับ

ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยครับ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • โคตรดี
    ชานน แสงสมชัยพิพัฒน์

  • สุดยอดมากครับบบบ ถ้าไม่มีพี่สิริ คงสอบครูเลขไม่ติดด
    พลกร สายฉลาด

  • สอนดีเเละเข้าใจมากครับ
    pritch kung