เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 38 ชั่วโมง 26 นาที
76 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 210 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
Tutor Siri

วศ.บ.ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ), วศ.ม. ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ) เป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ มากกว่า 25 ปี และอาจารย์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำกว่า 20 โรงเรียน

M62P ตะลุยโจทย์สามัญ

ตะลุยแนวข้อสอบสามัญ ที่ออกสอบบ่อย ฝึกจนมั่นใจว่าทำได้แน่ ๆ พร้อมทั้งไล่ทำข้อสอบทีละปีให้ดู

โดย พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 2,500 บาท
  สมัครเรียน
คอร์สนี้รวมอยู่ใน เรียนแบบบุฟเฟ่ต์ เรียนได้หลายคอร์ส ราคาถูกลงกว่าครึ่ง

ตะลุยแนวข้อสอบสามัญ ที่ออกสอบบ่อย ฝึกทำตั้งแต่ง่ายไปยาก น้อง ๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบในอดีต "ครบทุกข้อ" สร้างความมั่นใจก่อนสอบจริง

เมื่อน้อง ๆ ฝึกบทที่ออกบ่อยจนชำนาญมากขึ้นแล้ว พี่จะตะลุยข้อสอบรายปี เสมือนจำลองสถานการณ์อยู่ในห้องสอบจริง ทำข้อสอบจริง เก็บรายละเอียดโจทย์ทุกข้อ เทคนิคการแก้โจทย์ ดักทางข้อสอบในอนาคต เตรียมตัวให้พร้อมกับสนามสอบจริง

ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 1 33:56  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 2 35:17  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 3 26:01  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 4 34:58  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 5 23:50  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 6 28:45  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 7 29:11  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 8 28:56  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 9 44:34  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 10 30:50  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 11 30:44  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 1 26:34  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 2 18:19  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 3 28:58  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 4 21:56  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 1 36:30  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 2 37:20  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 3 33:13  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 4 30:33  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 5 31:35  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 6 29:18  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 7 33:53  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 8 22:18  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 9 30:37  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 10 29:03  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 1 29:51  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 2 26:15  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 3 33:48  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 4 31:55  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 5 38:39  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 1 34:04  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 2 30:38  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 3 22:58  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 4 30:21  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 5 30:24  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 6 29:12  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 7 31:39  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 8 31:14  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6 part 1 30:36  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6 part 2 39:51  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6 part 3 29:05  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 1 33:24  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 2 29:30  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 3 27:21  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 4 30:26  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 5 32:51  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 6 35:18  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 1 28:02  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 2 39:02  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 3 29:55  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 4 29:10  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557 part 1 37:43  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557 part 2 42:07  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557 part 3 29:37  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 1 28:24  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 2 32:19  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 3 29:58  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 4 25:36  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 5 23:16  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 1 25:42  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 2 27:19  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 3 29:29  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 4 29:25  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 1 33:44  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 2 32:51  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 3 33:37  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 4 15:22  
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561
เวลา(นาที)
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561 part 1 24:55  
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561 part 2 33:43  
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561 part 3 29:42  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562 part 1 29:09  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562 part 2 29:48  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562 part 3 30:59  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563 part 1 25:48  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563 part 2 30:12  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563 part 3 23:06  
สรุปคะแนนแต่ละบทที่ออกสอบ.pdf
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่1.pdf
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่2.pdf
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่3.pdf
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่4.pdf
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่5.pdf
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่6.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ ปี 55.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ ปี 56.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ ปี 57.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ ม.ค. ปี 58 .pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ ธ.ค. ปี 58.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ ธ.ค. ปี 59.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ มีนา ปี 61.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ มีนา ปี 62.pdf
ข้อสอบคณิต 1 สามัญฯ มีนา ปี 63.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนครับ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดครับ

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยครับ)

ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. ไทยพาณิชย์ 409 - 382654 - 0 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล
  ธ. กสิกรไทย 061 - 1 - 39137 - 4 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนครับ

ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยครับ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • อยากให้พัฒนาเรื่องความเสถียรของระบบอ่ะครับ แต่เรื่องเนื้อหาการเรียนการสอน คุ้มค่า ตรงประเด็น สอนดีมากๆ ครับ ไล่จากพื้นฐานยัน advance เลย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสอบ 9 วิชาสามัญครับผม
    ณัฐพงศ์ อินทร์คง