เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 58 ชั่วโมง 2 นาที
122 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 360 วัน
จำกัดเวลาเรียน 106 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
Tutor Siri

วศ.บ.ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ), วศ.ม. ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ) เป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ มากกว่า 25 ปี และอาจารย์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำกว่า 20 โรงเรียน

M61A ม.6 ทั้งปี ทั้งเทอม1และเทอม2 เนื้อหาละเอียดและตะลุยโจทย์ -9%

สำหรับน้อง ม.5 ที่ต้องการเรียนล่วงหน้า หรือน้องม.6 ที่ต้องการเพิ่มเกรดที่โรงเรียน ส่วนน้องที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย แนะนำให้ลงคอร์ส M6U1 แทนคอร์สนี้ได้เลยนะครับ

โดย พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 3,500 3,200 บาท เท่านั้น!
  สมัครเรียน
คอร์สนี้รวมอยู่ใน เรียนแบบบุฟเฟ่ต์ เรียนได้หลายคอร์ส ราคาถูกลงกว่าครึ่ง

สอนตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับน้องที่ยังไม่เคยเรียนที่โรงเรียนมาก่อน ค่อยๆเรียงเนื้อหาจากง่ายไปยาก สำหรับทำเกรดที่โรงเรียน

ส่วนน้องที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย ไม่ต้องลงคอร์สนี้นะครับ ให้ไปลงคอร์ส  M6U1 Basic to Advanced ได้เลยครับ

ในคอร์ส  M6U1 Basic to Advanced จะมีเนื้อหาของคอร์สนี้ด้วยเลย (ประหยัดตังค์ไม่ต้องลง 2 คอร์ส)

แคลคูลัส
เวลา(นาที)
ลิมิตของฟังก์ชัน part1 29:47  
ลิมิตของฟังก์ชัน part2 28:50  
ลิมิตของฟังก์ชัน part3 31:35  
ลิมิตของฟังก์ชัน part4 35:16  
ลิมิตของฟังก์ชัน part5 26:59  
ความต่อเนื่อง part1 39:04  
ความต่อเนื่อง part2 17:25  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part1 31:07  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part2 32:13  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part3 35:20  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part4 36:17  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part5 28:46  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part6 25:10  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part7 32:03  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part8 14:35  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part9 36:53  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part10 38:05  
ความหมายของอนุพันธ์ part1 16:49  
ความหมายของอนุพันธ์ part2 28:20  
ความหมายของอนุพันธ์ part3 30:26  
ความหมายของอนุพันธ์ part4 16:51  
การประยุกต์อนุพันธ์ part1 9:17  
การประยุกต์อนุพันธ์ part2 34:58  
การประยุกต์อนุพันธ์ part3 28:32  
การประยุกต์อนุพันธ์ part4 31:04  
การประยุกต์อนุพันธ์ part5 28:45  
การประยุกต์อนุพันธ์ part6 30:29  
การประยุกต์อนุพันธ์ part7 31:36  
การประยุกต์อนุพันธ์ part8 29:47  
การประยุกต์อนุพันธ์ part9 27:54  
ปริพันธ์ part1 21:53  
ปริพันธ์ part2 38:11  
ปริพันธ์ part3 28:17  
ปริพันธ์ part4 35:12  
ปริพันธ์ part5 17:38  
การประยุกต์ปริพันธ์ part1 33:56  
การประยุกต์ปริพันธ์ part2 26:24  
การประยุกต์ปริพันธ์ part3 28:50  
การประยุกต์ปริพันธ์ part4 28:31  
การประยุกต์ปริพันธ์ part5 24:08  
ลำดับและอนุกรม
เวลา(นาที)
พื้นฐานลำดับ part1 FREE 28:56  
พื้นฐานลำดับ part2 34:49  
ลำดับเลขคณิต part1 34:06  
ลำดับเลขคณิต part2 30:01  
ลำดับเลขคณิต part3 33:09  
ลำดับเลขคณิต part4 37:21  
ลำดับเลขคณิต part5 14:51  
ลำดับเรขาคณิต part1 16:40  
ลำดับเรขาคณิต part2 34:12  
ลำดับเรขาคณิต part3 26:01  
ลำดับฮาร์โมนิค 15:02  
ลำดับพหุนาม 25:20  
ลิมิตของลำดับ part1 36:21  
ลิมิตของลำดับ part2 29:35  
ลิมิตของลำดับ part3 28:19  
ลิมิตของลำดับ part4 12:41  
ตะลุยโจทย์ลิมิตของลำดับ 30:15  
อนุกรมซิกมา part1 8:38  
อนุกรมซิกมา part2 30:41  
อนุกรมซิกมา part3 25:44  
อนุกรมเลขคณิต part1 9:16  
อนุกรมเลขคณิต part2 41:11  
อนุกรมเลขคณิต part3 20:10  
อนุกรมเรขาคณิต part1 5:30  
อนุกรมเรขาคณิต part2 29:44  
อนุกรมเรขาคณิต part3 31:33  
อนุกรมเรขาคณิต part4 19:59  
อนุกรมเทเลสโคป part1 41:13  
อนุกรมเทเลสโคป part2 25:46  
อนุกรมอนันต์ part1 29:16  
อนุกรมอนันต์ part2 28:28  
อนุกรมอนันต์ part3 39:27  
อนุกรมอนันต์ part4 27:04  
การตรวจสอบอนุกรมลู่เข้าลู่ออก 20:47  
กำหนดการเชิงเส้น(ไม่มีเรียนในหลักสูตรใหม่แล้ว แต่บางโรงเรียนยังสอนอยู่)
เวลา(นาที)
กำหนดการเชิงเส้น part1 41:24  
กำหนดการเชิงเส้น part2 46:30  
สถิติ
เวลา(นาที)
สถิติภาคบรรยาย part1 FREE 36:04  
สถิติภาคบรรยาย part2 38:36  
ค่ากลางของข้อมูล part1 33:55  
ค่ากลางของข้อมูล part2 27:58  
ค่ากลางของข้อมูล part3 30:33  
ค่ากลางของข้อมูล part4 21:50  
ค่ากลางของข้อมูล part5 23:57  
ค่ากลางของข้อมูล part6 19:45  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part1 37:27  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part2 34:44  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part3 35:10  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part4 29:35  
การวัดการกระจายของข้อมูล part1 25:50  
การวัดการกระจายของข้อมูล part2 25:42  
การวัดการกระจายของข้อมูล part3 25:39  
การวัดการกระจายของข้อมูล part4 29:54  
การวัดการกระจายของข้อมูล part5 33:05  
การวัดการกระจายของข้อมูล part6 24:39  
การวัดการกระจายของข้อมูล part7 39:59  
การวัดการกระจายของข้อมูล part8 30:55  
การวัดการกระจายของข้อมูล part9 28:24  
การวัดการกระจายของข้อมูล part10 29:14  
ุการวัดการกระจายของข้อมูล part11 28:04  
ุการวัดการกระจายของข้อมูล part12 23:33  
คะแนนมาตรฐาน part1 38:25  
คะแนนมาตรฐาน part2 17:23  
โค้งการกระจาย part1 12:50  
โค้งการกระจาย part2 36:03  
โค้งการกระจาย part3 28:57  
โค้งการกระจาย part4 32:25  
โค้งการกระจาย part5 14:29  
โค้งการกระจาย part6 24:22  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part1 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 18:34  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part2 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 24:22  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part3 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 24:30  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part4 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 37:39  
ตะลุยโจทย์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part1 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 31:55  
ตะลุยโจทย์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part2 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 25:00  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 1 28:49  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 2 34:13  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 3 33:03  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 4 29:59  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 5 34:52  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 6 33:15  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 7 37:15  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 8 32:28  
3. แคลคูลัส : ลิมิตของฟังก์ชัน และความต่อเนื่อง.pdf
3. แคลคูลัส : ลิมิตของฟังก์ชัน และความต่อเนื่อง(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
3. แคลคูลัส : อนุพันธ์ของฟังก์ชัน.pdf
3. แคลคูลัส : อนุพันธ์ของฟังก์ชัน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
3. แคลคูลัส : ความหมายของอนุพันธ์.pdf
3. แคลคูลัส : ความหมายของอนุพันธ์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
3. แคลคูลัส : การประยุกต์อนุพันธ์.pdf
3. แคลคูลัส : การประยุกต์อนุพันธ์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
3. แคลคูลัส : ปริพันธ์และการหาพื้นที่ระหว่างกราฟ.pdf
3. แคลคูลัส : ปริพันธ์และการหาพื้นที่ระหว่างกราฟ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมสูตร-แคลคูลัส.pdf
6. ลำดับและอนุกรม ลำดับ.pdf
6. ลำดับและอนุกรม ลำดับ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
6. ลำดับและอนุกรม ลิมิตของลำดับ.pdf
6. ลำดับและอนุกรม อนุกรมซิกมาและอนุกรมเลขคณิต.pdf
6. ลำดับและอนุกรม _ อนุกรมซิกมาและอนุกรมเลขคณิต(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
6. ลำดับและอนุกรม อนุกรมเรขาและอนุกรมเทเลสโคป.pdf
6. ลำดับและอนุกรม _ อนุกรมเรขาและอนุกรมเทเลสโคป(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
6. ลำดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์.pdf
6. ลำดับและอนุกรม _ อนุกรมอนันต์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
-----รวมสูตร-ลำดับอนุกรม.pdf
กำหนดการเชิงเส้น(หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่).pdf
9. สถิติ สถิติภาคบรรยาย.pdf
9. สถิติ สถิติภาคบรรยาย(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ ค่ากลางของข้อมูล.pdf
9. สถิติ ค่ากลางของข้อมูล(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ การวัดตำแหน่งของข้อมูล.pdf
9.สถิติ การวัดตำแหน่งของข้อมูล(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ การวัดการกระจายของข้อมูล.pdf
9. สถิติ การวัดการกระจายของข้อมูล(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ คะแนนมาตรฐาน.pdf
9. สถิติ คะแนนมาตรฐาน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ โค้งการกระจาย.pdf
9. สถิติ โค้งการกระจาย(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน(หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่).pdf
9. สถิติ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น.pdf
-----รวมโจทย์-แคลคูลัสเรื่องลิมิต.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องลิมิต.pdf
-----รวมโจทย์-แคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์ part1.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์ part2.pdf
-----รวมโจทย์-แคลคูลัสเรื่องปริพ้นธ์.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ part1.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ part2.pdf
-----เฉลยละเอียดรวมโจทย์ แคลคูลัสเรื่องปริพันธ์ part3.pdf
-----รวมโจทย์-ลำดับและอนุกรม.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์ลำดับและอนุกรมpart1.pdf
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์ลำดับและอนุกรมpart2.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องค่ากลาง.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องค่ากลาง.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องการวัดตำแหน่ง.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการวัดตำแหน่ง.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจาย.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจายpart1.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจายpart2.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องคะแนนมาตรฐาน.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องคะแนนมาตรฐาน.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องโค้งการกระจาย.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องโค้งการกระจาย.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน(หลักสูตรใหม่ ไม่เรียนเรื่องนี้แล้ว).pdf
-----รวมสูตร-สถิติ.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนครับ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดครับ

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยครับ)

ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. ไทยพาณิชย์ 409 - 382654 - 0 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล
  ธ. กสิกรไทย 061 - 1 - 39137 - 4 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนครับ

ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยครับ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ชอบมากครับ
    นายธีรภัทธ แก้วบัวดี

  • ชอบค่ะ
    จุลดา กิติวัฒนากร

  • ชอบค้าบ
    วีรดา จำปาทิ