เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 22 ชั่วโมง 25 นาที
46 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 360 วัน
จำกัดเวลาเรียน 36 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
Tutor Siri

วศ.บ.ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ), วศ.ม. ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ) เป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ มากกว่า 25 ปี และอาจารย์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำกว่า 20 โรงเรียน

M613 สถิติ ม.6 -17%

สำหรับน้อง ม.ปลาย ที่ต้องการเรียนเนื้อหาคณิต เฉพาะบท สถิติ เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้า ทั้งเลขพืันฐานและเลขเพิ่มเติม หรือเตรียมตัวสอบที่โรงเรียน รวมถึงน้องที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

โดย พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 1,800 1,500 บาท เท่านั้น!
  สมัครเรียน

สอนตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับน้องที่ยังไม่เคยเรียนที่โรงเรียนมาก่อน ค่อยๆเรียงเนื้อหาจากง่ายไปยาก จนสามารถทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาได้ ทั้ง ข้อสอบ PAT1 และ 9 วิชาสามัญฯ

ใครที่บ่นว่าสถิติจำสูตรเยอะ ต้องลองเรียนกับพี่สิริครับ จะรู้ว่าสถิติไม่เห็นต้องท่องสูตรเลย ก็แก้โจทย์ได้แล้ว
เรียนแบบเข้าใจ ไม่ต้องท่องสูตร ง่ายและรวดเร็วกว่าเยอะครับ

สถิติภาคบรรยาย
เวลา(นาที)
สถิติภาคบรรยาย part1 FREE 36:04  
สถิติภาคบรรยาย part2 38:36  
ค่ากลางของข้อมูล
เวลา(นาที)
ค่ากลางของข้อมูล part1 33:55  
ค่ากลางของข้อมูล part2 27:58  
ค่ากลางของข้อมูล part3 30:33  
ค่ากลางของข้อมูล part4 21:50  
ค่ากลางของข้อมูล part5 23:57  
ค่ากลางของข้อมูล part6 19:45  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล
เวลา(นาที)
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part1 37:27  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part2 34:44  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part3 35:10  
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part4 29:35  
การวัดการกระจายของข้อมูล
เวลา(นาที)
การวัดการกระจายของข้อมูล part1 25:50  
การวัดการกระจายของข้อมูล part2 25:42  
การวัดการกระจายของข้อมูล part3 25:39  
การวัดการกระจายของข้อมูล part4 29:54  
การวัดการกระจายของข้อมูล part5 33:05  
การวัดการกระจายของข้อมูล part6 24:39  
การวัดการกระจายของข้อมูล part7 39:59  
การวัดการกระจายของข้อมูล part8 30:55  
การวัดการกระจายของข้อมูล part9 28:24  
การวัดการกระจายของข้อมูล part10 29:14  
ุการวัดการกระจายของข้อมูล part11 28:04  
ุการวัดการกระจายของข้อมูล part12 23:33  
คะแนนมาตรฐาน
เวลา(นาที)
คะแนนมาตรฐาน part1 38:25  
คะแนนมาตรฐาน part2 17:23  
โค้งการกระจาย
เวลา(นาที)
โค้งการกระจาย part1 12:50  
โค้งการกระจาย part2 36:03  
โค้งการกระจาย part3 28:57  
โค้งการกระจาย part4 32:25  
โค้งการกระจาย part5 14:29  
โค้งการกระจาย part6 24:22  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน(หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่)
เวลา(นาที)
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part1 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 18:34  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part2 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 24:22  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part3 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 24:30  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part4 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 37:39  
ตะลุยโจทย์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part1 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 31:55  
ตะลุยโจทย์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part2 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) 25:00  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น
เวลา(นาที)
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 1 28:49  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 2 34:13  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 3 33:03  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 4 29:59  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 5 34:52  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 6 33:15  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 7 37:15  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 8 32:28  
9. สถิติ : สถิติภาคบรรยาย.pdf
9. สถิติ สถิติภาคบรรยาย(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : ค่ากลางของข้อมูล.pdf
9. สถิติ ค่ากลางของข้อมูล(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : การวัดตำแหน่งของข้อมูล.pdf
9.สถิติ การวัดตำแหน่งของข้อมูล(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : การวัดการกระจายของข้อมูล.pdf
9. สถิติ การวัดการกระจายของข้อมูล(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : คะแนนมาตรฐาน.pdf
9. สถิติ คะแนนมาตรฐาน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : โค้งการกระจาย.pdf
9. สถิติ โค้งการกระจาย(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน(หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่).pdf
9. สถิติ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
9. สถิติ : ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องค่ากลาง.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องค่ากลาง.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องการวัดตำแหน่ง.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการวัดตำแหน่ง.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจาย.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจายpart1.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องการกระจายpart2.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องคะแนนมาตรฐาน.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องคะแนนมาตรฐาน.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องโค้งการกระจาย.pdf
----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-สถิติเรื่องโค้งการกระจาย.pdf
----รวมโจทย์-สถิติเรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน(หลักสูตรใหม่ ไม่เรียนเรื่องนี้แล้ว).pdf
-----รวมสูตร-สถิติ.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนครับ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดครับ

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยครับ)

ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. ไทยพาณิชย์ 409 - 382654 - 0 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล
  ธ. กสิกรไทย 061 - 1 - 39137 - 4 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนครับ

ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยครับ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ