เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 33 ชั่วโมง 2 นาที
66 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 150 วัน
จำกัดเวลาเรียน 66 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
Tutor Siri

วศ.บ.ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ), วศ.ม. ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ) เป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ มากกว่า 25 ปี และอาจารย์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำกว่า 20 โรงเรียน

M52A เนื้อหาคณิต ม.5 เทอม 2 ครบทุกบท -21%

สำหรับน้องที่ต้องการเรียนคณิตเนื้อหา ม. 5 เทอม 2 ครบทุกบท เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้า หรือเตรียมตัวสอบที่โรงเรียน จบหมดในคอร์สเดียว

โดย พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 2,400 1,900 บาท เท่านั้น!
  สมัครเรียน

เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน เหมือนคนยังไม่เคยเรียน เสริมความเข้าใจ เติมเทคนิค ตะลุยโจทย์ พร้อมสอบเก็บคะแนน, สอบกลางภาค, สอบปลายภาค ทำเกรดให้ดีขึ้น
อยากเรียนล่วงหน้า เมื่อเรียนในห้องจะได้ตามครูทัน
เรียนที่โรงเรียนไม่ค่อยเข้าใจ ต้องการเพิ่มความเข้าใจของตัวเอง
อยากฝึกโจทย์ที่หลากหลาย เพิ่มความมั่นใจเวลาสอบที่โรงเรียน
อยากเพิ่มเทคนิค มุมมองในการแก้โจทย์
ประกอบไปด้วยบท จำนวนเชิงซ้อน หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น

จำนวนเชิงซ้อน
เวลา(นาที)
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน part1 FREE 28:13  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน part2 44:09  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน part3 17:35  
บวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน part1 21:03  
บวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน part2 34:24  
บวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน part3 33:10  
บวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน part4 35:29  
บวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน part5 24:28  
บวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน part6 19:47  
คุณสมบัติค่าสัมบูรณ์และสังยุค part 1 31:46  
คุณสมบัติค่าสัมบูรณ์และสังยุค part 2 36:17  
คุณสมบัติค่าสัมบูรณ์และสังยุค part 3 22:28  
คุณสมบัติค่าสัมบูรณ์และสังยุค part 4 22:15  
คุณสมบัติค่าสัมบูรณ์และสังยุค part 5 36:18  
คุณสมบัติค่าสัมบูรณ์และสังยุค part 6 41:03  
การวาดกราฟของจำนวนเชิงซ้อน 28:40  
พิกัดเชิงขั้ว part1 25:29  
พิกัดเชิงขั้ว part2 28:22  
พิกัดเชิงขั้ว part3 39:27  
พิกัดเชิงขั้ว part4 36:38  
ตะลุยโจทย์พิกัดเชิงขั้ว part 1 28:37  
ตะลุยโจทย์พิกัดเชิงขั้ว part 2 36:53  
รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน part 1 38:46  
รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน part 2 32:48  
ตะลุยโจทย์รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน part 1 33:04  
ตะลุยโจทย์รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน part 2 46:46  
สมการพหุนาม part1 33:32  
สมการพหุนาม part2 29:08  
สมการพหุนาม part3 21:46  
สมการพหุนาม part4 28:59  
หลักการนับเบื้องต้น และ ความน่าจะเป็น
เวลา(นาที)
กฎการนับ part1 FREE 26:14  
กฎการนับ part2 32:20  
กฎการนับ part3 35:34  
กฎการนับ part4 45:12  
กฎการนับ part5 34:36  
การเรียงสับเปลี่ยนของซ้ำ part1 29:49  
การเรียงสับเปลี่ยนของซ้ำ part2 19:48  
การเรียงสับเปลี่ยนของซ้ำ part3 29:55  
การเลือก (การจัดหมู่) part1 33:30  
การเลือก (การจัดหมู่) part2 36:17  
การเลือก (การจัดหมู่) part3 17:00  
การเลือก (การจัดหมู่) part4 37:02  
การเลือก (การจัดหมู่) part5 15:44  
การแบ่งกลุ่ม part1 25:45  
การแบ่งกลุ่ม part2 32:48  
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม part1 28:36  
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม part2 30:55  
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม part3 19:40  
ทฤษฎีบททวินาม part1 29:44  
ทฤษฎีบททวินาม part2 43:00  
ทฤษฎีบททวินาม part3 33:13  
ความน่าจะเป็น part1 37:30  
ความน่าจะเป็น part2 20:45  
ความน่าจะเป็น part3 30:13  
ความน่าจะเป็น part4 31:12  
ความน่าจะเป็น part5 29:41  
ความน่าจะเป็น part6 30:19  
Bonus : ลำดับอนุกรมพื้นฐาน
เวลา(นาที)
ลำดับอนุกรมพื้นฐาน part 1 29:02  
ลำดับอนุกรมพื้นฐาน part 2 29:19  
ลำดับอนุกรมพื้นฐาน part 3 29:16  
ลำดับอนุกรมพื้นฐาน part 4 29:17  
ลำดับอนุกรมพื้นฐาน part 5 6:33  
ลำดับอนุกรมพื้นฐาน part 6 28:59  
ลำดับอนุกรมพื้นฐาน part 7 29:15  
ลำดับอนุกรมพื้นฐาน part 8 29:21  
ลำดับอนุกรมพื้นฐาน part 9 18:06  
จำนวนเชิงซ้อน-พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน.pdf
จำนวนเชิงซ้อน-พิกัดเชิงขั้ว.pdf
-----เฉลยละเอียดHomeworkจำนวนเชิงซ้อน.pdf
จำนวนเชิงซ้อน-สรุปสูตรจำนวนเชิงซ้อน.pdf
ความน่าจะเป็น-กฎการนับ.pdf
-----โจทย์ฝึกฝนกฎการนับ.pdf
-----เฉลยโจทย์ฝึกฝนกฎการนับ.pdf
ความน่าจะเป็น-ของซ้ำและการเลือก.pdf
-----โจทย์ฝึกฝนของซ้ำและการเลือก.pdf
-----เฉลยโจทย์ฝึกฝนของซ้ำและการเลือก.pdf
ความน่าจะเป็น-การแบ่งกลุ่มและการเรียนสับเปลี่ยนเชิงวงกลม.pdf
-----โจทย์ฝึกฝนการแบ่งกลุ่มและวงกลม.pdf
-----เฉลยโจทย์ฝึกฝนการแบ่งกลุ่มและวงกลม.pdf
ความน่าจะเป็น-ทฤษฎีบททวินามและความน่าจะเป็น.pdf
-----โจทย์ฝึกฝนทวินามและความน่าจะเป็น.pdf
-----เฉลยโจทย์ฝึกฝนทวินามและความน่าจะเป็น.pdf
ความน่าจะเป็น-สรุปสูตรการนับและความน่าจะเป็น.pdf
ฺBonus : ลำดับอนุกรมพื้นฐาน.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนครับ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดครับ

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยครับ)

ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. ไทยพาณิชย์ 409 - 382654 - 0 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล
  ธ. กสิกรไทย 061 - 1 - 39137 - 4 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนครับ

ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยครับ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ได้ไอเดียมากกว่าที่เรียนในห้องเรียนครับ
    พสิษฐ์ อ่องสุขสันต์