เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 40 ชั่วโมง 50 นาที
78 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 210 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
Tutor Siri

วศ.บ.ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ), วศ.ม. ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ) เป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ มากกว่า 25 ปี และอาจารย์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำกว่า 20 โรงเรียน

M51A เนื้อหาคณิต ม.5 เทอม 1 ครบทุกบท -17%

สำหรับน้องที่ต้องการเรียนคณิตเนื้อหา ม.5 เทอม 1 ครบทุกบท เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้า หรือเตรียมตัวสอบที่โรงเรียน จบหมดในคอร์สเดียว

โดย พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 3,000 2,500 บาท เท่านั้น!
  สมัครเรียน

เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน เหมือนคนยังไม่เคยเรียน เสริมความเข้าใจ เติมเทคนิค ตะลุยโจทย์ พร้อมสอบเก็บคะแนน, สอบกลางภาค, สอบปลายภาค ทำเกรดให้ดีขึ้น

อยากเรียนล่วงหน้า เมื่อเรียนในห้องจะได้ตามครูทัน เรียนที่โรงเรียนไม่ค่อยเข้าใจ ต้องการเพิ่มความเข้าใจของตัวเอง อยากฝึกโจทย์ที่หลากหลาย เพิ่มความมั่นใจเวลาสอบที่โรงเรียน อยากเพิ่มเทคนิค มุมมองในการแก้โจทย์

ประกอบไปด้วยบท ตรีโกณมิติ, เมตริกซ์ และ เวกเตอร์

ตรีโกณมิติ
เวลา(นาที)
พื้นฐานตรีโกณมิติ part 1 29:57  
พื้นฐานตรีโกณมิติ part 2 30:58  
พื้นฐานตรีโกณมิติ part 3 27:39  
พื้นฐานตรีโกณมิติ part 4 24:34  
พื้นฐานตรีโกณมิติ part 5 39:29  
พื้นฐานตรีโกณมิติ part 6 27:58  
พื้นฐานตรีโกณมิติ part 7 22:44  
พื้นฐานตรีโกณมิติ part 8 26:43  
พื้นฐานตรีโกณมิติ part 9 37:41  
พื้นฐานตรีโกณมิติ part 10 30:42  
กราฟตรีโกณมิติ part1 29:00  
กราฟตรีโกณมิติ part2 18:19  
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ part 1 36:21  
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ part 2 29:02  
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ part 3 47:35  
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ part 4 28:48  
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ part 5 32:21  
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ part 6 25:23  
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ part 7 31:39  
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ part 8 31:34  
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ part 9 38:16  
อินเวอร์สตรีโกณมิติ part 1 31:37  
อินเวอร์สตรีโกณมิติ part 2 35:37  
อินเวอร์สตรีโกณมิติ part 3 35:57  
อินเวอร์สตรีโกณมิติ part 4 27:30  
สมการและอสมการตรีโกณมิติ part 1 26:29  
สมการและอสมการตรีโกณมิติ part 2 41:03  
สมการและอสมการตรีโกณมิติ part 3 26:24  
สมการและอสมการตรีโกณมิติ part 4 21:03  
สามเหลี่ยมและการประยุกต์ 1:47:36  
เมตริกซ์
เวลา(นาที)
พื้นฐานทั่วไปของเมตริกซ์ part 1 FREE 36:08  
พื้นฐานทั่วไปของเมตริกซ์ part 2 29:08  
พื้นฐานทั่วไปของเมตริกซ์ part 3 42:39  
ดีเทอร์มิแนนท์ part 1 15:57  
ดีเทอร์มิแนนท์ part 2 38:55  
ดีเทอร์มิแนนท์ part 3 15:36  
ดีเทอร์มิแนนท์ part 4 31:34  
ดีเทอร์มิแนนท์ part 5 27:03  
ดีเทอร์มิแนนท์ part 6 19:17  
ดีเทอร์มิแนนท์ part 7 40:03  
ดีเทอร์มิแนนท์ part 8 30:33  
ดีเทอร์มิแนนท์ part 9 42:03  
เมตริกซ์อินเวอร์ส part 1 31:19  
เมตริกซ์อินเวอร์ส part 2 33:37  
เมตริกซ์อินเวอร์ส part 3 30:05  
เมตริกซ์อินเวอร์ส part 4 34:37  
เมตริกซ์อินเวอร์ส part 5 28:45  
เมตริกซ์อินเวอร์ส part 6 28:01  
ระบบสมการเชิงเส้น part 1 37:44  
ระบบสมการเชิงเส้น part 2 31:56  
ระบบสมการเชิงเส้น part 3 34:43  
เวกเตอร์
เวลา(นาที)
เวกเตอร์รูปภาพ part 1 FREE 32:59  
เวกเตอร์รูปภาพ part 2 35:34  
เวกเตอร์รูปภาพ part 3 32:53  
เวกเตอร์รูปภาพ part 4 31:47  
เวกเตอร์รูปภาพ part 5 31:39  
เวกเตอร์รูปภาพ part 6 33:54  
เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก 2 มิติ part 1 23:00  
เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก 2 มิติ part 2 32:50  
เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก 2 มิติ part 3 36:18  
เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก 2 มิติ part 4 26:18  
เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก 2 มิติ part 5 20:35  
เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก 2 มิติ part 6 15:55  
เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก 3 มิติ part 1 23:46  
เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก 3 มิติ part 2 23:51  
เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก 3 มิติ part 3 38:21  
เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก 3 มิติ part 4 21:33  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ part 1 32:51  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ part 2 26:53  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ part 3 32:27  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ part 4 25:48  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ part 5 39:26  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ part 6 29:51  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ part 7 36:53  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ part 1 18:56  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ part 2 33:59  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ part 3 33:48  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ part 4 18:34  
ตรีโกณมิติ---พื้นฐานตรีโกณมิติ.pdf
ตรีโกณมิติ---เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ.pdf
ตรีโกณมิติ---อินเวอร์สตรีโกณมิติ.pdf
ตรีโกณมิติ---สามเหลี่ยมและการประยุกต์.pdf
ตรีโกณมิติ---สมการและอสมการตรีโกณมิติ.pdf
ตรีโกณมิติ---พื้นฐานตรีโกณมิติ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
ตรีโกณมิติ---เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
ตรีโกณมิติ---อินเวอร์สตรีโกณมิติ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
ตรีโกณมิติ---สามเหลี่ยมและการประยุกต์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
ตรีโกณมิติ---สมการและอสมการตรีโกณมิติ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
เฉลยแสดงวิธีทำ Homework ตรีโกณมิติ.pdf
สรุปสูตรตรีโกณมิติ.pdf
เมตริกซ์---พื้นฐานทั่วไปของเมตริกซ์.pdf
เมตริกซ์---ดีเทอร์มิแนนท์.pdf
เมตริกซ์---เมตริกซ์อินเวอร์ส.pdf
เมตริกซ์---ระบบสมการเชิงเส้น.pdf
เฉลยแสดงวิธีทำ Homework เมตริกซ์.pdf
สรุปสูตรเมตริกซ์.pdf
เวกเตอร์---เวกเตอร์รูปภาพ.pdf
เวกเตอร์---เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก2มิติ.pdf
เวกเตอร์---เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก3มิติ.pdf
เวกเตอร์---ผลคูณเชิงสเกลาร์.pdf
เวกเตอร์---ผลคูณเชิงเวกเตอร์.pdf
เวกเตอร์---เวกเตอร์รูปภาพ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
เวกเตอร์---เวกเตอร์แกนมุมฉาก2มิติ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
เวกเตอร์---เวกเตอร์แกนมุมฉาก3มิติ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
เวกเตอร์---ผลคูณเชิงสเกลาร์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
เวกเตอร์---ผลคูณเชิงเวกเตอร์(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
เฉลยแสดงวิธีทำ Homework เวกเตอร์.pdf
สรุปสูตรเวกเตอร์.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนครับ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดครับ

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยครับ)

ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. ไทยพาณิชย์ 409 - 382654 - 0 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล
  ธ. กสิกรไทย 061 - 1 - 39137 - 4 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนครับ

ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยครับ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ