เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 79 ชั่วโมง 20 นาที
160 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 360 วัน
จำกัดเวลาเรียน 150 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
Tutor Siri

วศ.บ.ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ), วศ.ม. ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ) เป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ มากกว่า 25 ปี และอาจารย์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำกว่า 20 โรงเรียน

M4AA เนื้อหาคณิต ม.4 ทั้งปี เทอม1และเทอม2 -17%

สำหรับน้องที่ต้องการเรียนคณิตเนื้อหา ม.4 ครบทุกบท เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้า หรือเตรียมตัวสอบที่โรงเรียน จบหมดในคอร์สเดียว

โดย พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 4,800 4,000 บาท เท่านั้น!
  สมัครเรียน
คอร์สนี้รวมอยู่ใน เรียนแบบบุฟเฟ่ต์ เรียนได้หลายคอร์ส ราคาถูกลงกว่าครึ่ง

เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน เหมือนคนยังไม่เคยเรียน เสริมความเข้าใจ เติมเทคนิค ตะลุยโจทย์ พร้อมสอบเก็บคะแนน, สอบกลางภาค, สอบปลายภาค ทำเกรดให้ดีขึ้น

อยากเรียนล่วงหน้า เมื่อเรียนในห้องจะได้ตามครูทัน เรียนที่โรงเรียนไม่ค่อยเข้าใจ ต้องการเพิ่มความเข้าใจของตัวเอง อยากฝึกโจทย์ที่หลากหลาย เพิ่มความมั่นใจเวลาสอบที่โรงเรียน อยากเพิ่มเทคนิค มุมมองในการแก้โจทย์

ประกอบไปด้วยบท เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

เซต
เวลา(นาที)
พื้นฐานของเซต part 1 FREE 23:07  
พื้นฐานของเซต part 2 34:23  
พื้นฐานของเซต part 3 29:19  
พื้นฐานของเซต part 4 17:32  
สับเซตและพาวเวอร์เซต part 1 27:14  
สับเซตและพาวเวอร์เซต part 2 27:54  
สับเซตและพาวเวอร์เซต part 3 34:33  
สับเซตและพาวเวอร์เซต part 4 20:10  
โอเปอเรชันของเซต part 1 25:36  
โอเปอเรชันของเซต part 2 27:00  
โอเปอเรชันของเซต part 4 19:24  
โอเปอเรชันของเซต part 3 29:41  
การหาจำนวนสมาชิกของเซต part 1 32:47  
การหาจำนวนสมาชิกของเซต part 2 32:25  
การหาจำนวนสมาชิกของเซต part 3 17:50  
ตรรกศาสตร์
เวลา(นาที)
ตัวเชื่อมประพจน์ part 1 42:11  
ตัวเชื่อมประพจน์ part 2 28:06  
ตัวเชื่อมประพจน์ part 3 43:17  
สมมูล part 1 34:11  
สมมูล part 2 25:20  
สมมูล part 3 29:32  
สมมูล part 4 21:45  
สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล part 1 23:45  
สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล part 2 28:35  
สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล part 3 26:26  
สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล part 4 21:47  
ตัวบ่งปริมาณ part 1 32:44  
ตัวบ่งปริมาณ part 2 27:10  
ตัวบ่งปริมาณ part 3 39:00  
ตัวบ่งปริมาณ part 4 15:00  
ระบบจำนวนจริง
เวลา(นาที)
ระบบจำนวนจริง part 1 FREE 29:01  
ระบบจำนวนจริง part 2 26:45  
ระบบจำนวนจริง part 3 31:08  
ระบบจำนวนจริง part 4 30:03  
ทฤษฎีเศษเหลือและการแก้สมการพหุนาม part 1 24:54  
ทฤษฎีเศษเหลือและการแก้สมการพหุนาม part 2 38:22  
ทฤษฎีเศษเหลือและการแก้สมการพหุนาม part 3 28:11  
ทฤษฎีเศษเหลือและการแก้สมการพหุนาม part 4 27:58  
อสมการ part 1 33:08  
อสมการ part 2 41:32  
อสมการ part 3 40:50  
อสมการ part 4 30:46  
อสมการ part 5 30:56  
อสมการ part 6 28:15  
อสมการ part 7 23:39  
ค่าสัมบูรณ์ part 1 30:26  
ค่าสัมบูรณ์ part 2 29:50  
ค่าสัมบูรณ์ part 3 33:06  
ค่าสัมบูรณ์ part 4 20:43  
ค่าสัมบูรณ์ part 5 17:56  
ค่าสัมบูรณ์ part 6 26:31  
ค่าสัมบูรณ์ part 7 33:59  
ค่าสัมบูรณ์ part 8 32:18  
ค่าสัมบูรณ์ part 9 23:44  
ค่าสัมบูรณ์ part 10 48:06  
ค่าสัมบูรณ์ part 11 44:22  
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
เวลา(นาที)
จุด part1 FREE 31:36  
จุด part2 33:02  
จุด part3 33:54  
จุด part4 24:23  
จุด part5 35:56  
จุด part6 35:31  
เส้นตรง part1 40:09  
เส้นตรง part2 33:19  
เส้นตรง part3 29:10  
เส้นตรง part4 25:40  
เส้นตรง part5 27:54  
เส้นตรง part6 25:38  
วงกลม part1 30:02  
วงกลม part2 31:29  
วงกลม part3 36:31  
วงกลม part4 27:08  
ตะลุยโจทย์วงกลม part1 37:06  
ตะลุยโจทย์วงกลม part2 25:24  
พาราโบลา part1 28:37  
พาราโบลา part2 24:34  
พาราโบลา part3 28:20  
พาราโบลา part4 43:51  
วงรี part1 31:36  
วงรี part2 34:29  
วงรี part3 34:16  
วงรี part4 25:10  
วงรี part5 37:22  
ตะลุยโจทย์วงรี 46:06  
ไฮเปอร์โบลา part1 30:59  
ไฮเปอร์โบลา part2 22:50  
ไฮเปอร์โบลา part3 27:34  
ไฮเปอร์โบลา part4 23:44  
ไฮเปอร์โบลา part5 36:20  
ตะลุยโจทย์ไฮเปอร์โบลา 23:27  
ภาคตัดกรวยแปรสภาพ 25:51  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เวลา(นาที)
พื้นฐาน part 1 FREE 30:00  
พื้นฐาน part 2 39:51  
พื้นฐาน part 3 21:43  
พื้นฐาน part 4 29:04  
พื้นฐาน part 5 47:29  
กราฟของความสัมพันธ์ part 1 30:30  
กราฟของความสัมพันธ์ part 2 27:49  
กราฟของความสัมพันธ์ part 3 17:20  
โดเมนและเรนจ์ part1 39:18  
โดเมนและเรนจ์ part2 25:31  
โดเมนและเรนจ์ part3 25:22  
โดเมนและเรนจ์ part4 27:04  
แบบต่างๆของฟังก์ชัน part 1 30:34  
แบบต่างๆของฟังก์ชัน part 2 30:49  
แบบต่างๆของฟังก์ชัน part 3 31:52  
แบบต่างๆของฟังก์ชัน part 4 32:05  
สัญลักษณ์แทนฟังก์ชัน f(x) part1 25:38  
สัญลักษณ์แทนฟังก์ชัน f(x) part2 33:56  
สัญลักษณ์แทนฟังก์ชัน f(x) part3 28:56  
สัญลักษณ์แทนฟังก์ชัน f(x) part4 17:03  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส part 1 28:01  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส part 2 38:27  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส part 3 34:22  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชันอินเวอร์ส part 1 32:07  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชันอินเวอร์ส part 2 23:50  
กราฟของอินเวอร์สของความสัมพันธ์ 12:27  
ฟังก์ชันคอมโพสิท part 1 31:22  
ฟังก์ชันคอมโพสิท part 2 34:31  
ฟังก์ชันคอมโพสิท part 3 38:49  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชันคอมโพสิท part 1 31:24  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชันคอมโพสิท part 2 20:12  
พีชคณิตของฟังก์ชัน part 1 29:16  
พีชคณิตของฟังก์ชัน part 2 23:34  
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
เวลา(นาที)
เลขยกกำลัง part1 29:46  
เลขยกกำลัง part2 FREE 33:02  
เลขยกกำลัง part3 25:22  
เลขยกกำลัง part4 26:18  
รากกำลังที่สอง part1 31:11  
รากกำลังที่สอง part2 28:32  
รากกำลังที่สอง part3 30:47  
รากกำลังที่สอง part4 32:32  
บวกลบคูณหารกรณฑ์ part1 31:51  
บวกลบคูณหารกรณฑ์ part2 32:01  
สมการกรณฑ์ part1 27:22  
สมการกรณฑ์ part2 30:41  
สมการกรณฑ์ part3 20:50  
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 34:17  
ฟังก์ชันลอการิทึม part1 33:12  
ฟังก์ชันลอการิทึม part2 30:38  
ฟังก์ชันลอการิทึม part3 26:34  
ฟังก์ชันลอการิทึม part4 26:08  
ฟังก์ชันลอการิทึม part5 28:34  
ฟังก์ชันลอการิทึม part6 25:49  
ฟังก์ชันลอการิทึม part7 33:35  
ฟังก์ชันลอการิทึม part8 24:19  
สมการลอการิทึม part1 26:53  
สมการลอการิทึม part2 30:35  
สมการลอการิทึม part3 40:23  
สมการเอกซ์โพเนนเชียล part1 31:00  
สมการเอกซ์โพเนนเชียล part2 21:13  
สมการเอกซ์โพเนนเชียล part3 32:24  
สมการเอกซ์โพเนนเชียล part4 19:31  
ลอการิทึมสามัญ part 1 28:54  
ลอการิทึมสามัญ part 2 36:53  
การวาดกราฟเอกซ์โพและกราฟลอการิทึม part1 24:40  
การวาดกราฟเอกซ์โพและกราฟลอการิทึม part2 28:12  
การวาดกราฟเอกซ์โพและกราฟลอการิทึม part3 27:17  
อสมการเอกซ์โพและลอการิทึม part1 35:23  
อสมการเอกซ์โพและลอการิทึม part2 30:21  
เซต-พื้นฐานของเซตสับเซตและพาวเวอร์เซต.pdf
เซต-Operation.pdf
เซต-การหาจำนวนสมาชิกของเซต.pdf
เซต-พื้นฐานของเซตสับเซตและพาวเวอร์เซต(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
เซต-Operation(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
เซต-การหาจำนวนสมาชิกของเซต(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
เซต-เฉลยแสดงวิธีทำHomework_set.pdf
เซต-สรุปสูตรเซต.pdf
ตรรกศาสตร์-ตัวเชื่อมประพจน์.pdf
ตรรกศาสตร์-สมมูล.pdf
ตรรกศาสตร์-สัจนิรันดร์และอ้างเหตุผล.pdf
ตรรกศาสตร์-ตัวบ่งปริมาณ.pdf
ตรรกศาสตร์-ตัวเชื่อมประพจน์ (เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
ตรรกศาสตร์-สมมูล (เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
ตรรกศาสตร์-สัจนิรันดร์และอ้างเหตุผล (เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
ตรรกศาสตร์-ตัวบ่งปริมาณ (เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
เฉลยแสดงวิธีทำ Homework ตรรกศาสตร์.pdf
สรุปสูตรตรรกศาสตร์.pdf
จำนวนจริง-ระบบจำนวน.pdf
จำนวนจริง-ทฤษฎีบทเศษเหลือและสมการพหุนาม.pdf
จำนวนจริง-อสมการ.pdf
จำนวนจริง-ค่าสัมบูรณ์.pdf
จำนวนจริง-ระบบจำนวนจริง(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
จำนวนจริง-ทฤษฎีบทเศษเหลือและสมการพหุนาม(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
จำนวนจริง-อสมการ(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
เฉลยแสดงวิธีทำ Homework จำนวนจริง.pdf
จำนวนจริง-ค่าสัมบูรณ์ (เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
สรุปสูตรจำนวนจริง.pdf
ภาคตัดกรวย-จุด.pdf
ภาคตัดกรวย-เส้นตรง.pdf
ภาคตัดกรวย-วงกลม.pdf
ภาคตัดกรวย-พาราโบลา.pdf
ภาคตัดกรวย-วงรี.pdf
ภาคตัดกรวย-ไฮเปอร์โบลา.pdf
เฉลยละเอียด Homework_conicHW1.pdf
เฉลยละเอียด Homework_conicHW2.pdf
เฉลยละเอียด Homework_conicHW3.pdf
เฉลยละเอียด Homework_conicHW4.pdf
เฉลยละเอียด Homework_conicHW5.pdf
เฉลยละเอียด Homework_conicHW6.pdf
เฉลยละเอียด Homework_conicHW7.pdf
สรุปสูตรเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย.pdf
ฟังก์ชัน-พื้นฐานความสัมพันธ์ฟังก์ชัน.pdf
ฟังก์ชัน-กราฟของความสัมพันธ์.pdf
ฟังก์ชัน-โดเมนเรนจ์.pdf
ฟังก์ชัน-สัญลักษณ์แทนฟังก์ชันf(x).pdf
ฟังก์ชัน-ฟังก์ชันอินเวอร์ส.pdf
ฟังก์ชัน-ฟังก์ชันคอมโพสิท.pdf
เฉลยละเอียด Homework_Function.pdf
สรุปสูตรความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
expolog-เลขยกกำลัง.pdf
expolog-กรณฑ์.pdf
expolog-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม.pdf
expolog-สมการลอการิทึม.pdf
expolog-สมการเอกซ์โพเนนเชียล.pdf
expolog-แมนทิสซาและคาแรคเตอร์ริสติก.pdf
expolog-กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม.pdf
expolog-อสมการเอกซ์โพและลอการิทึม.pdf
สรุปสูตรเอกซ์โพและลอการิทึม.pdf
1เลขยกกำลัง (เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
2กรณฑ์ (เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
3ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม (เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
4สมการลอการิทึม (เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
5สมการเอกซ์โพเนนเชียล (เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
8อสมการเอกซ์โพและลอการิทึม (เฉลยข้อที่เหลือ).pdf
เฉลยละเอียด Homework_Expo.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนครับ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดครับ

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยครับ)

ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. ไทยพาณิชย์ 409 - 382654 - 0 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล
  ธ. กสิกรไทย 061 - 1 - 39137 - 4 นายสิริ วงศ์วรชาติกาล

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนครับ

ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยครับ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ